Billerud AB

Billerud Karlsborg sänker sina kostnader genom omfattande energiinvesteringar

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 13:43 CET

Billerud styrelse beslutade hösten 2004 om investeringar inom energiområdet på drygt
1 miljard kr. Av investeringarna har Karlsborg fått 285 miljoner för ombyggnation av barkpannan och investering i en ny turbin. Energiinvesteringarna har skapat cirka 50 norrbottniska arbetstillfällen/dag under nästan två års tid.

Ombyggnationen av barkpannan, som blev klar under hösten 2005, ger en kapacitetsökning av barkeldningen samt stor möjlighet att i framtiden använda olika kombinationer av biobränslen. Barkpannan ska dessutom kompletteras med modern utrustning som reducerar utsläppen av kväveoxider (NOx).

Investeringen i en ny turbin innebär bland annat att vi kan tillverka mer egen elkraft. Turbinen har under veckan anlänt till Karlsborg. Den tas i drift efter vårt underhållsstopp i slutet av augusti.

Efter ombyggnationen av barkpannan och installationen av en ny turbin blir vi nästan helt oberoende av olja.
- När den nya turbinen är i drift kan vi öka andelen egenproducerad el från cirka 30 % till cirka 65 % av vårt totala behov vilket naturligtvis innebär att vi behöver köpa in mindre extern el. Ökningen motsvarar ca 8 000 villors snittförbrukning av el under ett år, säger Stina Blombäck och fortsätter:
- För Karlsborgs del gör det oss betydligt mindre beroende av extern el och olja där det finns en stor risk för att priserna fortsätter att öka. Genom att tillverka mer egen el baserad på biobränsle kan vi minska våra energikostnader och öka våra intäkter från försäljning av elcertifikat vilket naturligtvis är bra för vår lönsamhet, säger Stina Blombäck.

Karlsborgsverken den 24 mars 2006

Stina Blombäck
VD Billerud Karlsborg

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Blombäck, telefon 0923-66 260 eller 070-371 09 11

Ytterligare information om Billerud finns på bolagets hemsida www.billerud.se

Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att förse kunderna med innovativa förpackningspapper. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment. Mer än 50 procent av försäljningen går till förpackningar av livsmedel. Kunderna finns huvudsakligen i Europa. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk. Dessa tillhör Europas mest kostnadseffektiva bruk för produkter inom Billeruds segment.