Billerud AB

Billerud redovisar ett förbättrat rörelseresultat för första kvartalet trots fortsatt svårt marknadsläge

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 10:49 CEST

Billerud presenterade idag sitt resultat för januari - mars 2009. Nettoomsättningen ökade med 11% mot fjärde kvartalet 2008 och rörelseresultatet ökade med MSEK 128 från MSEK -165 till MSEK -37. Ett förbättrat orderläge ökade levererade volymer med 12% mot fjärde kvartalet 2008.

Billeruds VD Per Lindberg kommenterar: 
"Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -37 miljoner kronor, en förbättring jämfört med fjärde kvartalets resultat som var -165 miljoner kronor. Trots det negativa resultatet och ett fortsatt mycket svårt marknadsläge med stor osäkerhet om framtiden gläds vi åt några ljusglimtar i det första kvartalet. Ett förbättrat orderläge och lansering av nya produkter har gjort att några större marknadsrelaterade stopp såsom det som genomfördes i sista kvartalet 2008 inte varit nödvändiga, vilket har lett till att våra försäljningsvolymer kunnat öka med 12 procent. Sjunkande vedpriser och våra egna kostnadsbesparingar har gjort att både fasta och volymjusterade rörliga kostnader minskat jämfört med föregående kvartal. Vi har också minskat finansieringsrisken genom att nu refinansiera och förlänga vårt syndikerade lån. 

Vi har genom förvärvet i februari av Tenova Bioplastics tillförts viktig kompetens till vårt arbete med att utveckla förpackningslösningar för våra kunder baserat på förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara material. Arbetet med att fördjupa vår kompetens inom våra nischer ger redan nu utdelning då det är lättare att behålla volymer och lönsamhet hos de kunder vi har ett djupare samarbete med. 

Vi har därmed klarat första ronden i det nya utmanande affärsklimatet och vi är redo att fortsätta att göra det som krävs för att möta de utmaningar som återstår, innan vi kommer tillbaka till ett mer normalt affärsklimat." 


Stockholm 28 april 2009 
Billerud AB (publ) 


Per Lindberg 
VD och koncernchef 


För ytterligare information se delårsrapport jan-mars 2009 på www.billerud.se/rapporter eller kontakta 
Per Lindberg, president and CEO, +46 8 553 335 01 or +46 70 248 15 17 
Bertil Carlsén, CFO, +46 8 553 335 07 or +46 73 021 10 92 

Billerud AB (publ) Box 703, 169 27 Solna Org.nr. 556025-5001 
Tel 08-553 335 00 Fax 08-553 335 60 E-post: ir@billerud.com 
Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att erbjuda kunderna förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk. 

www.billerud.se