Billerud AB

Billerud vänder till vinst i andra kvartalet och genomför en nyemission

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 08:54 CEST

Billeruds VD Per Lindberg kommenterar:

"Det är mycket glädjande att vi efter två kvartal med negativt resultat nu redovisar ett positivt rörelseresultat på 42 MSEK och ett positivt nettoresultat på 8 MSEK för det andra kvartalet.

Förbättringen beror främst på en ökning av volymerna inom kraftpapper, tydliga kostnadsbesparingar, lägre kostnader för insatsvaror samt ett fortsatt förbättrat valutaläge. Vi belastas dock fortfarande av negativa resultat för valutasäkring samt tyvärr också av en negativ marginal på den cirka femtedel av Billeruds försäljning som avser avsalumassa.

Trots resultatförbättringen och ett gott orderläge vid kvartalets utgång består osäkerheten kring konjunkturen och utvecklingen på de finansiella marknaderna och hur detta påverkar framtida efterfrågenivåer. Med bland annat den bakgrunden har styrelsen beslutat stärka Billeruds balansräkning genom att föreslå en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare på totalt cirka 1 000 MSEK före emissionskostnader.

Genom nyemissionen får vi en lägre skuldsättningsgrad, minskar våra finansieringskostnader och vår finansiella risk. Vi bedömer också att en stark finansiell ställning kommer att gynna oss på marknaden och ge oss bättre möjligheter att utveckla Billerud både på kort och på längre sikt när marknaden normaliseras.

Billerud har sedan börsintroduktionen 2001 levererat en genomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital och en avkastning på eget kapital efter skatt på runt 15 %. Motsvarande siffror för de senaste tre åren är 9 % avkastning på sysselsatt kapital och 10 % på eget kapital. Det är vår ambition och högsta prioritet att fortsätta ge våra aktieägare en god avkastning på de pengar de investerar i Billerud."

Stockholm 23 juli 2009
Billerud AB (publ)

Per Lindberg
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta
Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 8 553 335 01 or +46 70 248 15 17
Bertil Carlsén, CFO, +46 8 553 335 07 or +46 73 021 10 92

Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att erbjuda kunderna förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk. www.billerud.se