Babcock & Wilcox Vølund AB

BillerudKorsnäs beställer absorptionskylmaskin

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2016 16:16 CEST

Götaverken Miljö AB har fått en order från BillerudKorsnäs på en ny ångdriven absorptionskylmaskin till sin klordioxidanläggning på Karlsborgsverken. Leveransen består av en Thermax kylmaskin med en kyleffekt på 1,4 MW. Kylmaskinen drivs med lågtrycksånga och är av typen dubbeleffekt. Kylmaskiner med dubbeleffektsdesign ger ett högt COP (Coefficient of Performance).

− Götaverken Miljö fick ordern tack vare goda referenser avseende service och maskinkvalitet, säger Peter Carlsson, sektionschef massalinje på BillerudKorsnäs. Kylmaskinen säkerställer att klordioxidprocessen får kallt, kemiskt rent vatten på sommarhalvåret. Kallt vatten är en förutsättning för god absorption i klordioxidprocessen, vilket är viktigt för att inte överskrida gränsvärdena för utsläpp till luft och för att upprätthålla hög produktionskapacitet, säger Peter Karlsson.

Kylmaskinen ska installeras i oktober och vara i drift i maj 2017.

Bilden visar Karlsborgsverken (källa: BillerudKorsnäs).

Götaverken Miljö AB är ett renodlat CleanTech företag specialiserat på rökgasrening och energiåtervinning. Bolaget har ledande produkterna ADIOX® och MERCOX™ för avskiljning av dioxin och kvicksilver i samband med avfallsförbränning. Absorptions -värmepumpar och -kylmaskiner levereras för återvinning av energi och generering av miljövänlig kyla från fjärrvärme under sommaren.

- a Babcock & Wilcox Vølund company