Billerud AB

Billeruds rapportdatum och tidpunkt för ordinarie bolagsstämma 2005

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2004 13:07 CEST

Billeruds ekonomiska rapportering år 2005 sker enligt följande:

Bokslutskommuniké för 2004 27 januari
Delårsrapport januari-mars 26 april
Delårsrapport januari-juni 26 juli
Delårsrapport januari- september 26 oktober

Ordinarie bolagsstämma hålls den 3 maj.


Stockholm den 20 juli 2004
Billerud AB (publ)


Bert Östlund
VD och koncernchefFör ytterligare information, vänligen kontakta:
Bert Östlund, VD och koncernchef, 08 553 335 00
Nils Lindholm, Ekonomi- och finansdirektör, 08 553 335 07 eller 070 217 5225


Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att förse kunderna med innovativa förpackningspapper av hög kvalitet. En konsekvent satsning på attraktiva marknadssegment och ett starkt kundfokus är hörnstenar i Billeruds strategi. Billerud fokuserar på kraftpapper och wellråvaror och har en världsledande position inom ett flertal produktsegment. Produktionsanläggningarna är bland de mest kostnadseffektiva i Europa för dessa produkter.