Billerud AB

Billeruds VD Per Lindberg kommenterar utvecklingen under fjärde kvartalet 2010

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 11:49 CET

”Vi förbättrade oss på alla fronter under fjärde kvartalet. Vi ökade rörelseresultatet till 231 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 167 miljoner kronor jämfört med det tredje kvartalet. Detta motsvarar en ökning av rörelsemarginalen med 8 procentenheter från 3 procent till 11 procent. Förpackningspapper fortsatte att leverera stabila resultat samtidigt som vi äntligen, efter sex kvartal av negativt resultat, kunde vända till vinst för affärsområdet Market Pulp.

Därmed kan vi se tillbaka på ett utmanade år 2009, då vi har fått hantera lågkonjunktur, finanskris och en fallande efterfrågan. Vi har dock lyckats hantera utvecklingen, vilket gör att jag totalt sett är mycket nöjd med året. Genom hårt arbete med kostnadsbesparingar och genom intensivt försäljningsarbete har vi lyckats leverera ett rörelseresultat för 2009 på 300 miljoner kronor vilket är bättre än föregående år.

Vi har under året stärkt Billeruds balansräkning, dels genom en framgångsrikt genomförd nyemission, dels genom ett förstärkt kassaflöde. Vårt förpackningskunnande har utvecklats ytterligare och detta har lett till ett antal nyutvecklade produkter. Min bedömning är att vi går stärkta in i 2010.”


Stockholm 11 februari 2010
Billerud AB (publ)


Per Lindberg
VD och koncernchefFör ytterligare information kontakta
Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 8 553 335 01 or +46 70 248 15 17
Bertil Carlsén, CFO, +46 8 553 335 07 or +46 73 021 10 92

Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att erbjuda kunderna förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk.