FORCE Technology Sweden AB

Billigare bränslen ökar korrosionen i pannor

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2013 14:15 CEST

Billigare och mer korrosiva bränslen används i pannor till priset av ökade risker inom säkerhet och miljö, säger Ivan Falk, nestorn inom skadeundersökningar av panntuber.

Ivan är ett levande arkiv genom sin långa erfarenhet och kännedom om pannor. Han kan i stort sett hela svenska pannparken i +100 MW klassen från 1965 och framåt. Och denna erfarenhet använder sig Ivan av än idag i sina skadeutredningar.

”Det bästa är om pannorna används för det bränsle de är byggda för”, säger Ivan.

Problemen började på 2000-talet
På 1990-talet blev man överraskad över att fliseldningen orsakade en ny typ av skador på panntuberna och en kraftigt ökad korrosion. På 2000- talet gick utvecklingen mot billigare och mer korrosiva bränslen. Då kunde man få pengar över till att byta komponenter i pannan och tjäna ekonomiskt på att byta komponenterna, lappa och laga. Men då såg pannägarna att man kunde använda ett ännu billigare bränsle, och då är man tillbaka på ruta ett. Det tycker inte Ivan om, för att säkerheten och miljö kan drabbas.

”Man borde inte kunna göra avsteg från säkerheten för att tjäna pengar” menar Ivan.

Roland Lehtonen, besiktningsingenjör på FORCE Technology med 10 års erfarenhet av panninspektioner, håller med Ivan Falk om att det blir mer lappande och lagande än tidigare på grund av mer korrosiva bränslen. Det gör i sin tur att det blir svårare att bedöma en helhetsstatus som inspektör, säger Roland.

Läs mer i Process Nordic nr 7, 2013, där Jesper Gunnarsson har skrivit en artikel om Ivan Falk.

FORCE Technology är en av de största i Skandinavien inom teknisk kontroll, besiktning, certifiering och verksamhetsutveckling. Vi överför tekniska kunskaper till praktiska och kostnadseffektiva lösningar. Koncernen består av ca: 1 200 medarbetare, varav cirka 240 finns på 23 orter runt om i Sverige. Verksamhetsområdena är optimering av produktion och processer, materialutnyttjande, skydd och analys, fartyg och offshore, Integrity Management, Inspektion, provning, besiktning, kalibrering, verifiering och certifiering, Sensorteknikutveckling och tillämpning, Optimering och utveckling av driftledningssystem samt Energi, klimat och miljö.