Arbetsmarknadsdepartementet

Billigare och enklare att gå med i a-kassa

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 08:57 CEST

Arbetslöshetsförsäkringsavgift

en sänks med cirka 50 kronor per sysselsatt medlem och månad från och med 1 juli 2009. Dessutom ska formerna för en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring prövas i en parlamentarisk utredning.

- Det är viktigt att människor har en inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning i händelse av arbetslöshet. Sänkta avgifter till arbetslöshetsförsäkringen, tillfällig ändring av medlemsvillkoret och förenklade villkor för medlemskap är tre åtgärder som regeringen föreslår i syfte att underlätta ny- och återinträde till arbetslöshetskassorna, säger finansminister Anders Borg.

För att göra arbetslöshetsförsäkringen billigare och för att minska marginaleffekten av att gå från arbetslöshet till sysselsättning sänks arbetslöshetsavgiften med 50 kronor.

Under 2009 kommer alla nya medlemmar redan efter 6 månader (jämfört med dagens 12 månader) att kunna få en ersättning baserad på inkomsten i stället för en grundförsäkring.

Det blir även enklare att bli medlem i en a-kassa. Inträdeskravet på viss arbetad tid tas helt bort med det nya förslaget. Det betyder att den som är föräldraledig, sjuk eller arbetslös kan bli medlem i en a-kassa.

En parlamentarisk utredning tillsätts för att formulera principer för ett sammanhållet, balanserat och hållbart socialförsäkringssystem. Formerna för hur en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ska kunna åstadkommas kommer att prövas vidare inom ramen för denna parlamentariska utredning.

- Utredningen om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring har ännu inte avlämnat sitt slutbetänkande, men regeringen vill redan nu klargöra att vi inte har för avsikt att gå vidare med det förslag som utredningen avlämnat. Den föreslagna lösningen skulle innebära ett alltför tekniskt komplicerat system, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

- Jag tycker dock att det är viktigt att alla löntagare på svensk arbetsmarknad, som uppfyller villkoren för försäkringen, omfattas av ett inkomstrelaterat försäkringsskydd i händelse av arbetslöshet, säger Sven Otto Littorin.


Kontakt:
Agnes Palinski
Pressekreterare hos Sven Otto Littorin
08-405 12 65
076-767 84 04

Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om arbetsmarknadspolitiken (http://www.regeringen.se/sb/d/2623)