Finestream

Billström & Kammarrätt tar emot Rana Karimzadeh's dotter!

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 21:05 CEST

P R E S S M E D D E L A N D E

============================

Den iranska kvinnan Rana Karimzadeh hotas av avvisning trots att hon, vid en avvisning, med stor säkerhet kommer att straffas, torteras, och i värsta fall dödas...

För mer utförlig information om ärendet - Läs pressmeddelande publicerat 2008-09-06: http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/laat-iransk-regimkritisk-kvinna-stanna-i-sverige-235888

Inte bara Rana Karimzadeh. Även hennes två döttrar omfattas av avvisningsbeslutet.

Vänner & klasskamrater till dottern Tania, 15 år, har skrivit en appell och samlat namnunderskrifter till förmån för Tania. Till dags dato är namnen c:a 700 stycken!

Nu efter helgen, på måndag den 15 september 2008, skall Tania och fem av hennes kamrater lämna appellen till Rosenbad och till Kammarrätten i Stockholm/Migrationsöverdomstolen.

  • Klockan 10:00 skall de 700 namnen lämnas till Rosenbad. Andreas Ollinen, politisk sakkunnig vid justitiedepartementet, kommer till foajén och tar emot underskrifterna.


  • Klockan 11:00 skall appellen lämnas till Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen. Aud Sjökvist, kammarrättsråd och bitr. chef, avd. 5, möter upp och tar emot de 700 namnunderskrifterna.

För en mailad appellvariant i Word, för de exakta adresserna, eller annan information - vänligen kontakta undertecknad:

 

Stockholm den 12 september 2008

Anders Finström, 073-706 11 12

 

För mer information:

Mustafa Rashidi, ordförande IFR-Sverige, 070-739 98 68.

Sara Mohammad, ordförande Glöm Aldrig Pela & Fadime, 070-441 10 75