Stockholms stad

Billström: "Regeringsförslag ger förutsättningar för ekonomisk långsiktighet"

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 10:29 CEST

Finansroteln, Pressekreterare Claes Thunblad, Telefon: 070-47 29 308

- Det är positivt att regeringen nu gör en översyn av principerna för god ekonomisk hushållning i kommunerna. Balanskravet har tidigare varit för stelbent . De förändringar som nu föreslås är en bit på vägen mot större flexibilitet, utan att för den skull kompromissa med kravet på god ekonomisk hushållning.

Det säger Annika Billström, finansborgarråd (s) i Stockholms stad, i en kommentar till de förslag till förändringar i kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning som regeringen i dag lämnade över till riksdagen.

- Förslaget innebär att kostnader för större omstruktureringar ska kunna fördelas över fler år än vad som i dag är möjligt. För Stockholms del innebär detta att vi kan vara mer strategiska och långsiktiga i bugetarbetet. Det är positivt, i synnerhet med tanke på att vi nyligen presenterade ett strategiskt ärende för perioden 2005-2007.

- Bokslutet för 2003 visar att Stockholms ekonomi är stark. I likhet med landets övriga kommuner påverkas vi dock fortfarande negativt av den internationella lågkonjunkturen, vilket leder till vikande skatteunderlag, säger Annika Billström.

- Kommunsverige har dock fortfarande ett grundläggande problem som inte löses i denna lagproposition. Det handlar om att kommunerna är underfinansierade i förhållande till uppdraget, vilket kommun- och landstingsförbundet framfört under en längre tid, säger Annika Billström.