Vägverket

Bilpooler kan bidra till miljövinster och större valfrihet för den enskilde

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2003 15:01 CEST

Närmare 900 000 hushåll kan tänka sig att gå med i bilpooler. Det visar en rapport, som Vägverket publicerar idag. Om det blev verklighet skulle utsläppen av koldioxid minska med uppskattningsvis 600 000 ton per år, vilket motsvarar tre procent av vägtrafikens utsläpp. Dessutom skulle resmöjligheterna öka för individer och familjer.

- Bilpoolen är en nyckel till större valfrihet, säger Per Schillander vid Vägverket. Poolbilen är som en hyrbil med självbetjäning. Man kan till exempel slippa hålla sig med en gammal opålitlig andrabil.

Vägverket har i uppdrag att uppmuntra trafikanterna att från gång till gång välja det ressätt som är mest ändamålsenligt. Bilpoolen kan vara ett sätt att få tillgång till nya och säkra bilar, utan att ge avkall på den valfrihet som det innebär att också kunna välja andra sätt att resa.

Den nu aktuella rapporten heter "Gör plats för svenska bilpooler" och den visar att
* tre av fyra hushåll har hört talas om och är positiva till bilpooler.
* var fjärde tillfrågad säger ja till att gå med i en bilpool. Omräknat till hela befolkningen, innebär det att 870 000 hushåll kan tänka sig att ansluta sig till bilpool.

I undersökningen ingick 1 000 personer mellan 18 och 70 år, bosatta i tätorter med mer än 10 000 invånare och i hushåll med körkort.

Läs rapporten på Vägverkets webbplats.

För mer information, välkommen att kontakta Per Schillander 031-63 52 28, 070-658 52 28