Bilprovningen

Bilprovningen demonstrerar den kommande miljökontrollen på fordon

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 17:22 CET

Bilprovningen har länge drivit frågan om lägre gränsvärden vid miljökontrollen på fordon och genomför sedan december 2006 tester med elektronisk emissionskontroll på flera stationer i Sverige.

Sedan 2001 är alla bensindrivna personbilar, sålda inom EU, samt alla lätta dieselfordon från 2004, utrustade med ett standardiserat diagnossystem för miljökontroll, kallat EOBD (Europan On-Board Diagnostic). Med hjälp av ett kontrollinstrument kan fordonets diagnossystem utläsas för att säkerställa alla funktioner i fordonet som kan påverka utsläppen.

Bilprovningen genomför sedan december 2006 tester av EOBD-kontroller på ett antal stationer runt om i Sverige för att utvärdera metoder och teknik. Stationer som utför EOBD-kontroller är Luleå, Stockholm-Nacka, Norrköping, Varberg och Malmö-Fosie.

Införandet av EOBD-kontroll leder till minskade utsläpp från trafiken, både när det gäller skadliga emissioner och koldioxid. Förutom det kan fel relaterade till emissioner identifieras tidigare än med nuvarande metod och innan de eventuellt orsakar dyrare följdfel. Metoden bidrar till en bättre miljö samt ökar kundvärdet.


Välkommen till vår pressvisning där vi praktiskt demonstrerar EOBD-kontrollen och svarar på frågor.


Tid: Torsdagen den 1 mars, klockan 11.30
Plats: Göteborgs Motorshow, Svenska Mässan, monter B 06:61
Anmälan: Ackreditera dig på www.motorshow.se under PRESSRUM

Medverkande vid pressmötet:
Michael Eng, miljöingenjör, Bilprovningen
Magnus Ehrenstråhle, verkställande direktör, Bilprovningen


För ytterligare information kontakta:

Michael Eng, mobil: 0702-454 163, e-post michael.eng@bilprovningen.se

Tf informationschef Cecilia Bloom Granlund, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.granlund@bilprovningen.se


Trafiksäkerhet, miljö och fordonsekonomi är kärnan i vår affärsidé.

Medarbetare: 2000

Stationer: 180

Besiktningar per år: 5,4 miljoner

Omsättning, 2005: 1 500 Mkr
Aktieägare: Svenska staten 52%, Bilförsäkringsföretagen, Motorbranschens Riksförbund, Motormännens Riksförbund, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Kungliga Automobilklubben, Svenska Taxiförbundet, Sveriges Åkeriföretag samt Svenska Bussbranschens Riksförbund.
Dotterbolag: Bilprovningen Test och Information AB