Bilprovningen

Bilprovningen satsar på rikstäckande miljökampanj

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 10:30 CEST

- 1,2 miljoner bilister ska få ökad kunskap om hur man kör miljövänligt


I dag går startskottet för Bilprovningens informationskampanj för att öka bilisternas miljömedvetande. Totalt ska 1,2 miljoner fordonsägare få en miljöfolder tillsammans med sin kallelse. Genom denna åtgärd vill Bilprovningen öka bilägarnas kunskap om hur de kan minska utsläppen av koldioxid i samband med körning.? Kampanjen är en del av Bilprovningens miljöarbete, där ett av de övergripande miljömålen är att verka för minskade utsläpp från fordonstrafiken, vilken står för en stor del av koldioxidutsläppen. Som bilägare är det viktigt att vara medveten om vilka effekter trafiken har på vår miljö, säger Magnus Ehrenstråhle, verkställande direktör på Bilprovningen.

I samband med kontrollbesiktningen möter Bilprovningen flera miljoner fordonsägare per år. Besöket på Bilprovningsstationen är därför ett värdefullt tillfälle för att informera bilisterna om hur de kan medverka till att minska trafikens negativa påverkan på miljön. Miljöfoldern skickas ut under det närmaste halvåret till 1,2 miljoner hushåll och finns även på landets samtliga Bilprovningsstationer.


? Miljöarbetet som syftar till att sänka utsläppen av koldioxid går dels ut på att minska fordonens bränsleförbrukning, dels minska vårt beroende av oljan genom ökad användning av förnyelsebara bränslen, berättar Eva Morger, miljö- och kvalitetschef på Bilprovningen.

Ytterligare en del i satsningen för ett ökat miljömedvetande är att ett par av landets främsta experter inom miljö och teknik avseende fordon deltar vid Bilprovningens seminarium i anslutning till bolagsstämman den 25 april.Mer information, tabeller och nedladdningsbara bilder finns på www.bilprovningen.se under fliken Press.För mer information kontakta:

VD Magnus Ehrenstråhle, mobil 0708-20 04 02, e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se
Miljö- och kvalitetschef Eva Morger, mobil 0736-88 22 65, e-post eva.morger@bilprovningen.se

Miljöingenjör Michael Eng, mobil 0702-45 41 63, e-post michael.eng@bilprovningen.se

Informationschef Christina Almgren, mobil: 0736-88 22 09, e-post: christina.almgren@bilprovningen.se
Trafiksäkerhet, miljö och fordonsekonomi är kärnan i vår affärsidé.
# Medarbetare: 2100
# Stationer: 180
# Besiktningar per år: 5,4 miljoner
# Omsättning, 2005: 1 500 Mkr
Aktieägare: Svenska staten 52%, bilförsäkringsföretagen, Motorbranschens riksförbund m.fl. branschorganisationer.
Dotterbolag: Bilprovningen Test och Information AB