Bilprovningen

Bilprovningen tar sitt ansvar genom att fortsatt erbjuda gasolkontroll

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 16:36 CEST

Från den 29 april ingår inte kontrollen av gasol i den obligatoriska husvagns- och husbilsbesiktningen enligt nya EU-regler. Till de fordonsägare som fortsatt önskar få sin utrustning kontrollerad kommer Bilprovningen att erbjuda gasolkontroll som en ny separat tjänst.

Hittills har läckagekontrollen av husvagnars eller husbilars gasoldrivna utrustning ingått i den obligatoriska kontrollbesiktningen, men efter regeländringen den 29 april blir det upp till ägaren att låta utföra regelbunden kontroll av gasolinstallationer.

Rekommendationen från myndigheten för samhällsbyggnad och beredskap (före detta Räddningsverket) är att gasolanläggningar täthetsprovas minst en gång om året.

I samband med kontrollbesiktningen eller separat

Bilprovningens nya tjänst kommer att finnas på de 142 stationer som erbjuder besiktning av husbilar och husvagnar*. Gasolkontrollen bygger på tidigare lagstadgade regelverk och kan göras antingen i samband med kontrollbesiktningen eller vid annat tillfälle. Kunden kan välja mellan att prata med sin besiktningstekniker i samband med besiktningen eller att boka tid via Bilprovningens telefonbokning 0771-600600.

I tjänsten ingår kontroll av slangar, rörledningar och övriga komponenter samt identifiering av skador, förslitning och sprickor i och under fordonet. Fästanordningen för gasolflaskor kontrolleras och därefter sker en täthetskontroll av systemet.

Protokoll och märke

Efter genomförd gasolkontroll får fordonsägaren ett protokoll med resultatet och eventuella brister noterade. Resultatet från kontrollen är endast rådgivande och rapporteras inte till någon myndighet, men Bilprovningen rekommenderar att alla brister åtgärdas innan fordonet används.

Om inga brister noteras får fordonsägaren ett märke "Genomförd Gasolkontroll" som appliceras utanpå husvagnen eller intill gasolinstallationen.

5 procent underkända på grund av läckage

- Mot bakgrund av att 5 procent underkändes till följd av läckage vid täthetskontrollen av gasolanläggningen känns det angeläget att fortsatt kunna erbjuda gasolkontrollen, säger Magnus Ehrenstråhle, Bilprovningens verkställande direktör.

Priset för gasolkontrollen, protokollet och märket och inte minst en tryggare husvagnssemester är 150 kronor.

Vykortskampanj - "Campa säkert i sommar"

Bilprovningens stationer kommer att dela ut vykort med information om de nya bestämmelserna och den nya tjänsten.

 

Pressbilder finns tillgängliga för nedladdning på bilprovningen.se under "Om Bilprovningen/press/bildbank".

För mer information kontakta:

Pierre Karlsson, marknadschef, mobil: 0708-91 20 51, e-post: pierre.karlsson@bilprovningen.se

Robert Wester, tekniskt sakkunnig, mobil: 0736-88 23 58, e-post: robert.wester@bilprovningen.se

Magnus Ehrenstråhle, vd, mobil: 0708-200 402, e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Cecilia Blom Granlund, informationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.granlund@bilprovningen.se