Bilprovningen

Bilprovningens bolagsstämma och seminarium: Ökad produktivitet bra för kunderna – fortsatt satsning på teknik och anläggningar

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 15:18 CEST

Under gårdagens seminarium i anslutning till Bilprovningens ordinarie bolagsstämma beskrev vd Magnus Ehrenstråhle och ekonomidirektör Lotta Löfgren verksamhetsåret 2005. Bilprovningen har framgångsrikt ökat produktiviteten och därmed förbättrat de ekonomiska förutsättningarna att fortsätta satsningen på teknik och anläggningar, vilket i sin tur ökar kundservicen.

Redan nu är resultatet av den förbättrade ekonomin påtaglig, tre nya stationer byggdes 2005 och ett flertal renoverades. Sammanlagt har femton nya stationer byggts sedan riktlinjerna för Bilprovningens investeringsprogram drogs upp 2001.

– Främst är detta en arbetsmiljöfråga där kortbanor, höj- och sänkbara gropgolv och nya lastbilsbanor underlättar arbetet. Samtidigt pågår kontinuerliga renoveringar i samma syfte, berättar Magnus Ehrenstråhle, verkställande direktör för Bilprovningen.

Under seminariet blev det även tydligt att Bilprovningen blivit en alltmer betydelsefull aktör när det gäller miljöfrågor. Detta bland annat genom att driva frågan om bättre mätmetoder vid kontroll av avgasutsläpp.

Tidigare under dagen ägde även Bilprovningens ordinarie bolagsstämma rum. Bolagsstämman fastställde bokslutet för 2005 och beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Vidare fastställdes styrelsens föreslag till utdelning om 130.30 kronor per aktie. Till Bilprovningens styrelse omvaldes ordförande Olof Johansson och vice ordförande Per Johansson, Motormännens riksförbund. Till övriga styrelseledamöter har staten föreslagit följande personer: Omval av Tom Bjerver, Anders Björnek, Ulf Blomgren, Göran Forssén, Peter Lindell och Annika Sten Pärson. Till ny ledamot i styrelsen valdes Kari Lotsberg, Svaneli AB. Hon ersätter Katja Elväng.


Trafiksäkerhet, miljö och fordonsekonomi är kärnan i vår affärsidé.

Medarbetare: 2000

Stationer: 180

Besiktningar per år: 5,4 miljoner

Omsättning, 2005: 1 500 Mkr
Aktieägare: Svenska staten 52%, bilförsäkringsföretagen, Motorbranschens riksförbund m.fl. branschorganisationer.
Dotterbolag: Bilprovningen Test och Information AB