Bilprovningen

Bilprovningens bromskontroller uppfyller sitt syfte

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 16:00 CET

En stor andel av de 4-hjulsdrivna bilarna kan kontrolleras i en vanlig rullbromsprovare, där varje hjul kontrolleras individuellt. De få bilar som inte får kontrolleras i våra rullbromsprovare, kontrolleras med alternativ bromsprovmetod.

Bilprovningens bromskontroller döms felaktigt ut av en person som enligt media är trafikforskare vid VTI (Väg- och transportforskningsinstitutet) och de felaktiga uppgifterna sändes under måndagen ut av ett antal lokalradiostationer och vissa tidningar har idag också följt upp och förmedlat ut de felaktiga uppgifterna.

I motsats till vad som angetts, kontrolleras en stor andel av de 4-hjulsdrivna bilarna i en vanlig rullbromsprovare, där varje hjul kontrolleras individuellt. Trenden är också att fler och fler biltillverkare väljer konstruktioner av drivsystem som möjliggör kontroll av bromsarna i vanliga rullbromsprovare. De få bilar, som av konstruktiva skäl inte får kontrolleras i våra rullbromsprovare, kontrolleras med alternativ bromsprovmetod. Denna metod är föreskriven av Vägverket och beskriven i kontrollprogrammet.

Vid bromskontrollen i rullbromsprovaren görs en bedömning av hur bromskraften fördelas mellan bilens fram- och bakaxel. En felaktig fördelning får successivt en minskad negativ betydelse för trafiksäkerheten i takt med att bilparken till ökande andel är utrustad med ABS-bromssystem och ofta också i kombination med antisladdsystem.

Kontrollbesiktningen utförs för att upptäcka försämringar på fordonen från trafiksäkerhets- och miljösynpunkt och bedöma dessa enligt föreskrivna regler. Den primära inriktningen ska vara att avslöja fel som uppkommit genom fordonets användning och åldrande. Kontrollbesiktningen har i stort en omfattning som är gemensam för hela EU-området.

För mer information kontakta:

Ingenjör Bengt Arnalid, mobil: 0736-88 21 51, e-post: bengt.arnalid@bilprovningen.se


Trafiksäkerhet, miljö och fordonsekonomi är kärnan i vår affärsidé.

Medarbetare: 2000

Stationer: 180

Besiktningar per år: 5,4 miljoner

Omsättning, 2005: 1 500 Mkr
Aktieägare: Svenska staten 52%, bilförsäkringsföretagen, Motorbranschens riksförbund m.fl. branschorganisationer.
Dotterbolag: Bilprovningen Test och Information AB