Bilprovningen

Bilprovningens kunder fortsatt nöjda

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 15:31 CEST

Kundernas helhetsomdöme om Bilprovningens uppnår fortsatt bra resultat. Av 5 möjliga är NKI-värdet (Nöjd Kund Index) 4,27 bland privatkunderna och 4,09 bland företagskunderna. Det visar årets kundnöjdhetsmätning som genomfördes under april-juni.

Helhetsomdömet uppnår fortsatt bra resultat när det gäller kundernas tillfredsställelse. NKI-värdet (Nöjd Kund Index) bland privatkunderna ökade från 4,26 till 4,27 av 5 möjliga. Bland företagskunderna sjönk däremot NKI-värdet från 4,19 till 4,09. Båda resultat översteg dock företagets uppsatta mål om ett NKI-värde på 4,0 bland privatkunder och 3,4 bland företagskunder.

- Även om jag är glad att vi än en gång lyckats förbättra föregående års toppresultat bland privatkunderna och dessutom lyckats överträffa vår målsättning, känns det tråkigt att kundnöjdheten bland företagskunderna sjunkit, säger Magnus Ehrenstråhle, verkställande direktör på Bilprovningen.

Större kundfokus än någonsin

Inför den kommande konkurrenssituationen nästa år är servicefrågorna mer prioriterade än någonsin. Lyhördheten inför kundernas önskemål är stor och i dagarna har exempelvis den efterfrågade tjänsten Extra Bromskontroll för tunga fordon återinförts.

- Inom kort förbättrar vi tillgängligheten ytterligare. Vi utökar öppettiderna i hela landet och i september samt oktober öppnar vi nya stationer i Torslanda respektive Umeå. I september lanseras också en kostnadsfri internettjänst som väsentligt förenklar hanteringen av fordonen för våra avtalskunder, avslutar Magnus Ehrenstråhle.

Huvudresultaten från mätningen bland privatkunder

NKI-värdet ligger på 4,27 (4,26) på en femgradig skala.

Högst NKI-värde fick Skåne med 4,33. Inget distrikt fick under 4,21.

92 (93) procent av kunderna är nöjda med besiktningen.

85 (86) procent av kunderna har förtroende för Bilprovningen som företag.

Högst andel nöjda kunder har Nordöstra Götaland med 96 procent. Inget distrikt fick under 91 procent.

Högst andel nöjda kunder bland stationerna fick Kisa med 99 procent. Ingen station fick under 84 procent.

Huvudresultaten från mätningen bland företagskunder

NKI-värdet ligger på 4,09 (4,19) på en femgradig skala.

Högst NKI-värde fick Jämtland med 4,19. Inget distrikt fick under 3,97.

73 (81) procent av kunderna är nöjda med besiktningen.

71 (72) procent av kunderna har en positiv uppfattning om Bilprovningen som företag.

Högst andel nöjda kunder har Nordöstra Götaland med 81 procent. Inget distrikt fick under 73 procent.

Fakta om Bilprovningens kundnöjdhetsmätning 2008

Syftet är att mäta hur nöjda företags- och privatkunderna är med besiktningsstationernas servicenivå. Undersökningarna genomfördes under april-juni av Centrum för Marknadsanalys AB (CMA) i Linköping. Sammanlagt gjordes 17 500 intervjuer med privatkunder (minst 100 per station) och 1 300 intervjuer med företagskunder.

För mer information kontakta:

Verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle, mobil: 0708-20 04 02, e-post: magnus.ehrenstrahle@bilprovningen.se

Informationschef Cecilia Bloom Granlund, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.granlund@bilprovningen.se
Trafiksäkerhet, miljö och fordonsekonomi är kärnan i vår affärsidé.

  • Medarbetare: 2000
  • Stationer: 180
  • Besiktningar per år: 5,4 miljoner
  • Omsättning, 2007: 1 500 Mkr
    Aktieägare: Svenska staten 52%, Bilförsäkringsföretagen, Motorbranschens Riksförbund, Motormännens Riksförbund, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Kungliga Automobilklubben, Svenska Taxiförbundet, Sveriges Åkeriföretag samt Svenska Bussbranschens Riksförbund.
  •