Socialdepartementet

Bilstödet utreds

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 16:00 CET

Regeringen har idag förordnat Håkan Ceder, direktör för Hjälpmedelsinstitutet, som särskild utredare för att lämna förslag på ett effektivare och förbättrat system för bilstöd till funktionshindrade.

- Det är viktigt att det nya stödet är enkelt och överblickbart samt enkelt att administrera, säger Barn- och familjeminister Berit Andnor i en kommentar.

Utredningen ska titta på vilka som bör omfattas av stödet och om det ska finnas en koppling till förvärvsarbete eller inte. Utredningen ska även göra fördjupad analys av sambanden mellan bilstöd och färdtjänst. En fördjupad studie ska därför göras där kostnader för och nyttan av färdtjänst respektive bilstöd jämförs och analyseras utifrån individ- och samhällsperspektiv. Eventuella skillnader mellan kvinnors och mäns förutsättningar eller nyttjande av bilstöd respektive färdtjänst skall genomgående synliggöras och analyseras. Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ska utgöra grunden för de förslag som läggs (1999/2000:79).

Utredaren skall redovisa uppdraget i den del som rör jämförelsen mellan färdtjänst och bilstöd senast den 31 maj 2004. Uppdraget i övrigt skall redovisas till Socialdepartementet senast den 31 december 2004.

Lars Lindberg
Politiskt sakkunnig
08-405 11 15
070-326 11 15

Michael Blom
Departementssekreterare
08-405 31 91