Specialfastigheter Sverige AB

BIM i statlig fastighetsförvaltning och byggande

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 12:01 CEST

Akademiska Hus AB, Fortifikationsverket, Riksdagsförvaltningen, Specialfastigheter Sverige AB och Statens fastighetsverk är överens om att samarbeta för att främja utveckling och användande av byggnadsinformationsmodeller, BIM, i förvaltning och byggprojekt. 

De fem organisationerna samarbetar för att utveckla en enhetlig strategi för arbete med BIM-frågor. Det innebär ett gemensamt arbetssätt och kravställande för användning av BIM i projekt samt samarbete kring implementering av BIM i förvaltning.

Syftet med samarbetet är dels ett gemensamt effektivt nyttjande av resurser vid utveckling av arbetssättet och dels att nå ett gemensamt tydligt kravställande.

Vår övertygelse är att en vidareutveckling av arbetssättet med BIM är en förutsättning för en resurseffektiv och långsiktigt hållbar förvaltnings- och byggprocess.


För mer information:

Akademiska Hus AB
Mats Franzon
Tel: 031-63 24 14
www.akademiskahus.se

Fortifikationsverket
Andreas Persson
Tel: 010-444 46 56
www.fortv.se

Specialfastigheter Sverige AB
Lars Lidén
Tel: 08-692 60 32
www.specialfastigheter.se

Riksdagsförvaltningen

David Nilsson
Tel: 08-786 59 52
www.riksdagen.se

Statens fastighetsverk

Patrik Häggstrand
Tel: 08-696 72 14
www.sfv.se