U&We

Bin i Stan – avtal med Stockholmshem

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2017 14:59 CEST

U&We har ett projekt som heter Bin i Stan som innebär att hyra ut bikupor. Kuporna placeras i stadsmiljö för att utnyttja den ekosystemtjänst som bina ger oss. Alla stadens odlade och andra gröna ytor innehåller binäring. Projektet syftar också till att öka den biologiska mångfalden genom att uppmuntra till plantering av sådana träd, buskar blommor och örter som bin och andra pollinerande insekter gillar.

Nu har U&We tillsammans med två andra leverantörer tecknat ett ramavtal med Stockholmshem som innebär att placera ut bikupor i Stockholmshems bostadsområden.

På så vis kommer invånarantalet av bin att öka med många hundra tusen individer i Stockholm”, säger Bin i Stans projektledare Göran Wiklund.

U&We kommer också att kunna hålla seminarier och demonstrationer för att öka medvetenheten om pollineringens stora betydelse för vår matförsörjning.Viktigt blir också att lära ut vilka växter som ger pollinatörer tillgång till nektar och pollen från vår till höst.

Bin i Stan samarbetar med medlemmar ur lokala biodlarföreningar som får en inkomst för arbetet att sköta bisamhällena och ta rätt på honungen. Det ekonomiska värdet av biskötarens tjänst för att underlätta pollinering är minst 10 gånger så högt som priset på honungen.

Biodlarna är kunskapsresurs som vi vill använda oss av. Vi vill gedem en schysst ersättning för arbetet., fortsätter Göran Wiklund.

För ytterligare information

Göran Wiklund, U&We, 08-34 65 65, goran.wiklund@uandwe.se

Håkan Emilsson, U&We, 08-34 65 65, hakan.emilsson@uandwe.se

U&We är en ledande hållbarhetsbyrå med drygt 20 år på nacken som bistår företag att göra goda affärer. Vi kallar oss ”Catalyst for Good Business” och vår ambition är att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Med en bred kompetens inom hållbarhet och spetskompetens inom miljö och klimat siktar vi alltid högt i vårt arbete med hållbarhetsdriven affärsutveckling. Vi drivs av att se våra samarbetspartners öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter och samtidigt vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Många av våra kunder ligger steget före och blir förebilder för kollegor i sin bransch.

U&We - Catalyst for Good Business                www.uandwe.se