Binar AB

Binar Förvärvar Herwos Produktdel

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2003 13:29 CEST

Binar Förvärvar Herwos Produktdel

Binar AB har förvärvat det inkrom i Herwo AB som är kopplat till verksamhetsområde pressautomatiseringsprodukter. Herwo AB med säte i Landskrona, har varit verksamt sedan 1972 och har idag två verksamhetsområden; pressautomatiseringsprodukter respektive legotillverkning.

Inom området pressautomatiseringsprodukter arbetar Herwo både med egenutvecklade produkter och agenturer. De egenutvecklade produkterna består huvudsakligen av system för snabbt och effektivt byte av verktyg i pressar. Produkterna säljs på världsmarknaden genom egen säljorganisation och via agenter. På den skandinaviska marknaden är Herwo representant för ett antal leverantörer med ett kompletterande produktsortiment.

-Förvärvet av Herwos produktdel stärker Binars position inom pressautomation. Vi kommer att kunna erbjuda ett bredare produktsortiment och bli en mer heltäckande leverantör till ett större antal kunder säger Binars VD Ingemar Pettersson.

Betalning sker kontant och Binar får tillträde till verksamheten den 2 juni 2003. Den kvarvarande verksamhet hos Herwo kommer därefter under nytt namn att koncentreras till legotillverkning.

Under 2002 uppgick Herwos omsättningen inom produktdelen till ca 10 MSEK.

Den förvärvade verksamheten kommer att bidra positivt till Binars resultat från och med 2004.

Ingemar Pettersson
VD Binar






Ytterligare information lämnas av:
Ingemar Pettersson, VD, tel: 070-540 34 13
Hemsida: www.binar.se




Binar är ett kunskapsföretag inom industriautomation och industriell IT. Binar utvecklar och säljer datorbaserade styrsystem och automationsutrustningar för avancerade industriapplikationer. Binars slutkunder finns främst inom verkstadsindustrin med tyngdpunkten på fordonsindustrin.
Produktområdena är tre:
Elektronik, Systemintegration och Pressautomation.
Inom Elektronik finns vår uppdragsutveckling och BiFas, ett industriellt styrsystem, som är hjärtat i ett brett produktprogram för olika typer av industriautomation. Produkterna används över hela världen.
Inom Systemintegration genomförs industriella projekt med stort innehåll av styrteknik och industriell IT.
Pressautomationsverksamheten är uppbyggd kring UniFeeder, en portalrobot som huvud-sakligen används för att automatisera plåtpressningslinjer.
Binargruppen har idag ca 50 anställda, verksamma i Trollhättan, Olofström och Kanada. Binaraktien är noterad på NGM-listan.



Binar utvecklar och säljer datorbaserade styrsystem och automationsutrustningar för avancerade industriapplikationer.