Pharma Nord

Bio-Qinon Q10 lindrar huvudvärk hos personer med fibromyalgi

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2012 10:53 CEST


Fibromyalgi är ett syndrom, d.v.s. en grupp av symtom förekommer tillsammans. Symtomen på fibromyalgi är kronisk smärta, försvagande trötthet, stelhet och depression. Många fibromyalgipatienter lider också dagligen, eller nästan dagligen, av kronisk migrän, möjligen i en något mildare form än vid episodisk migrän.

Forskning har visat att fibromyalgi är kopplad till att immunsystemet misslyckas reglera vissa signalmolekyler som kallas cytokiner vilka gynnar inflammation i kroppen. Detta leder till stimulering av nerver som känner av smärta. Beroende på blodkoncentrationer av cytokiner, leder det till trötthet, sömnighet, feber, muskelsmärta och generaliserad smärta. Alla är typiska fibromyalgisymtom.

Bio-Qinon i tre månader
I en studie ingick 35 medelålders kvinnor. 20 av kvinnorna hade fibromyalgi. 15 friska kvinnor tjänade som kontrollgrupp. 10 av kvinnorna som led av fibromyalgi gavs 1 kapsel Bio-Qinon Q10
100 mg tre gånger dagligen under tre månader.

Resultaten
När forskarna undersökt de vita blodkropparna hos fibromylagipatienterna fann de en reducerad halt av Q10 och katalas,  ett enzym som omvandlar väteperoxid till vatten och syre. Dessutom fann de en lägre halt av energimolekylen ATP jämfört med den symtomfria kontrollgruppen. Samtidigt fanns  en ökad nivå av lipidperoxidation (d.v.s. härsket fett) hos fibromyalgipatienterna, jämfört med den symtomfria kontrollgruppen. Forskarna kunde konstatera att ju mindre innehållet av Q10 och katalas, desto svårare huvudvärk hos försökspersonerna.

Sammanfattning
Fibromyalgi orsakar ökad inflammation i kroppen och det producerar cytokiner, som orsakar smärta, samt reaktiva syreföreningar (ROS), som konsumerar Q10. Konsekvensen är de välkända symtomen på fibromyalgi.

Komplettering med Bio-Qinon Q10 kan återställa de biokemiska obalanserna, och forskarna drar slutsatsen att tillskott med Q10 kan resultera i en klinisk förbättring vid fibromyalgi.

Ref.
Condero MD, et al. Oxidative Stress Correlates with Headache Symptoms in Fibromyalgia: Coenzyme Q10 Effect on Clinical Improvement. PLoS One, 2012. E-pub ahead of print.

Online link to the article
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0035677

Kommentar
Q10 från Pharma Nord har tidigare använts med stor framgång till tidigare soldater med ”Gulf War Syndrome”, en sjukdom som har många likheter med fibromyalgi.
Länk: http://intranet.pharmanord.com/intranet/index.php?ny=news/com/20110707.0.main.html