BioActive Polymers

BioActive Polymers beviljas patent i USA för sprayplåstret BioBarrier™, stärker styrelsen och genomför nyemission för att starta kliniska studier 2014

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 20:38 CEST

Mycket har hänt i det Lundabaserade medicinteknikbolaget BioActive Polymers sedan slutet av mars då bolaget erhöll ett av de största bidragen − 2,6 miljoner kronor − i Vinnovas program Forska&Väx. Bolaget har nyligen fått en patentansökan beviljad i USA och den kirurgiska sprayteknologin är därmed patentskyddad i USA, Europa, Kina och Japan, och under behandling i Kanada och Indien. För att möjliggöra en första studie på människa (Proof-of-Concept) har bolaget genomfört en nyemission på 6,3 Mkr. Emissionsbeloppet fick utökas pga det stora intresset från nya och befintliga ägare.

BioActive Polymers utvecklar ett unikt sprayplåster, BioBarrier™, för att förebygga sammanväxningar. Sammanväxningar, dvs. ärrbildning mellan exempelvis tarmar och bukvägg, är den vanligaste komplikationen efter kirurgi och kan resultera i smärta, tarmvred och infertilitet. I västvärlden svarar sammanväxningar för ca 70 % av alla fall av tarmvred och för upp till 40 % av sekundär kvinnlig infertilitet.

Mångåriga akademiska forskningsstudier har bekräftat att BioBarrier™ spray har de egenskaper kirurger efterfrågat i decennier. Nyligen genomförda prekliniska studier med ledande konkurrentprodukter visar att BioBarrier™ är en mycket lovande produkt.
– Framgångarna för BioActive Polymers möjliggör nästa viktiga steg; klinisk fas. Vi utvecklar nu en sprayprodukt och kommer att söka tillstånd för att genomföra en klinisk pilotstudie för att visa Proof-of-Concept i människa, berättar Fredrik Lindblad, VD i BioActive Polymers.

I samband med nyemissionen får BioActive Polymers en ny storägare i Port-Monnaie Venture AB som investerar i innovationsföretag företrädesvis inom Öresundsregionen. Port-Monnaie är grundat av Joakim Falk, Pouyan Kasraian & Staffan Gestrelius.  Grundarna, som tillsammans har lång erfarenhet av entreprenörskap, bidrar med såväl kapital som värdeskapande åtgärder i sina investeringsbolag.

BioActive Polymers förstärker samtidigt sin styrelse med Anette Sjögren och Erik von Schenk. Anette är VD och ägare till Preventia AB och tillför bolaget spetskompetens inom regulatoriska-/kvalitetsfrågor, registrering, kliniska studier, toxikologi, CE- och FDA-godkännande mm. Anette är bland annat styrelsemedlem i styrelsen för SensoDetect AB som är noterat på AktieTorget. Erik är Vice President Globalt för HLR-produkter på Physio-Control, Inc. i Lund. Han tillför en gedigen kompetens inom allt från utveckling till kommersialisering och partnersamarbeten. Erik är styrelsemedlem i Xvivo Perfusion AB, Captera Medical AB, SensoDetect AB och Jolife AB.
– Vi är väldigt glada över att Anette Sjögren och Erik von Schenk vill vara med på vår resa. Tillsammans representerar de över 45 års erfarenhet och kompetens av utveckling och kommersialisering av medicinteknisk utrustning, säger Claes Lindqvist, ordförande i BioActive Polymers.


Privatägda BioActive Polymers utvecklar en unik medicinteknisk sprayprodukt, BioBarrier™, för att förhindra sammanväxningar, s k postoperativa adherenser, efter kirurgi. Sammanväxningar är inre ärr, klibbiga fibrinband, som uppstår när vävnadsytor växer samman efter operationer, t ex mellan bukhinna och tarmar. Adherenser kan ge smärta, tarmvred och infertilitet efter en operation. Sprayen fungerar målsökande genom att preparatet fäster på skadad vävnad och lägger sig som ett invärtes biologiskt plåster över den skadade ytan och förhindrar sammanväxningar.  BioBarrier™ bryts ned inom en månad och tas omhand av kroppen. 

BioActive Polymers mål är att bli först på marknaden med att erbjuda en högeffektiv och användarvänlig sprayprodukt för att förebygga sammanväxningar. Tanken är att ta fram en engångsprodukt som fungerar vid all typ av kirurgi och sätter en ny standard på marknaden. Inledningsvis fokuserar bolaget på indikationerna buk- och gynekologisk kirurgi.