RISE Research Institutes of Sweden AB

Biobaserad kolfiber från skogsråvara om tio år

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2014 09:42 CEST

Innventia och Swerea SICOMP lanserar en ”road-map” för kolfiber från skogsråvaran lignin. Målet är att till 2025 utveckla en ny svensk produkt med högt värde för användning framförallt i avancerade kompositmaterial.

Kolfiber är lätta och starka och har många användningsområden. Det som idag huvudsakligen begränsar efterfrågan är den höga kostnaden varför kolfiber idag främst används i produkter där prestanda är viktigare än pris. Genom att introducera kostnadseffektiv ligninbaserad kolfiber skulle marknaden för kolfiber kunna bli betydligt större. Forskningsinstituten Innventia och Swerea SICOMP lanserar nu en gemensam "road-map" för att visa hur detta kan bli fullt möjligt redan om tio år. Lanseringen skedde i samband med SICOMP Conference 2014 i Piteå 2-3 juni.

Målet är att senast 2025 ska ha utvecklat och skapat marknad för en ny svensk produkt med högt värde från skogsråvara – ligninbaserad kolfiber – för användning framförallt i avancerade kompositmaterial. I målbilden ingår även att utveckla Svensk FoU, forskningsinfrastruktur och produktionskompetens i hela värdekedjan från skogsråvara till högförädlad kolfiber i avancerade material som bidrar till etablering av industriell kolfiberproduktion i Sverige.

– Innventia och Swerea SICOMP har ett nära strategisk samarbete och planerar tillsammans med representanter från industrin för en gemensam demoanläggning för ligninbaserade kolfiberkompositer med en årskapacitet på ca 50 ton per år, säger Peter Axegård, Innventia.

– Med gemensam utveckling av kompetens och experimentella resurser på ett effektivt sätt får vi en unik och stark FoU-miljö från skog till ligninbaserade kolfiberprodukter, säger Hans Hansson, Swerea SICOMP.

För mer information, kontakta

Peter Axegård, Affärsområdeschef Biorefining, Innventia Tel. 0768 767 221, peter.axegard@innventia.com

Per Tomani, Teamledare för Fokusområde Lignin & Kolfiber, Innventia Tel. 0768 767 281,
per.tomani@innventia.com

Hans Hansson, Verkställande direktör, Swerea SICOMP Tel. 070 5693581,
hans.hansson@swerea.se

INNVENTIA AB är ett FoU-företag med världsledande ställning inom områden som massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och bioraffinaderiverksamhet. Vi genererar och förädlar forskningsresultat till innovativa produkter och processer. Med vetenskapligt baserad kunskap som utgångspunkt bidrar vi som innovationspartner till våra kunders värdeskapande. Koncernen har 225 anställda lokaliserade i Stockholm, Bäckhammar, Trondheim och London. Läs mer på www.innventia.com.