Biodlingsföretagarna

Biodlingsföretagarna skriver till Livsmedelsverket angående provtagning av honung

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2014 09:20 CEST

Svenska bin och därmed biodlare är oerhört viktiga för det svenska landskapet. Pollinering av odlade och vilda växter ger mat åt oss människor men också mat åt vilda djur och utvecklar den biologiska mångfalden.

För utveckling av svensk biodling är det oerhört centralt att konkurrensen mellan biodlare/honungshandlare i och utanför Sverige sker på lika villkor.

Vi är därför inom Biodlingsföretagarna mycket oroade av den utveckling vi sett under det senaste året både i och utanför Sverige. I media förekommer det alltfler rapport om falsk honung eller honung som inte stämmer med burkens innehåll. Det har till och med förekommit s.k. konstgjord honung som aldrig har haft någon som helst kontakt med bin. En fabrik för sådan ”sirap” upptäcktes i Kina av kinesisk polis.

Så sent som förra veckan konstateras att både COOP och Axfood tillhandahåller falsk honung i sina sortiment. I utlandet har också förekommit rapporter om hur man blandar in socker, artificiella sötningsmedel och ibland förfalskad honung i det som kallas EG honung.

Honung har unika egenskaper och endast honung producerad i Sverige bidrar till utveckling av den svenska biologiska mångfalden och till vår inhemska produktion av mat, frukt och bär (även vilda).

Det är centralt i svensk och EU-lagstiftning att kunden ska veta vad han/hon får. Vi skulle mot bakgrund av ovanstående vilja ha svar på följande frågor:

  • Hur fungerar kontrollen vid import av honung till Sverige?
  • Hur väljs de honungspartier ut som testas?
  • Hur många prov tas och hur stor andel av den importerade honungen testas via stickprov?
  • Hur många prov tas på honung märkt som svensk honung och hur stor andel testas?
  • Vad testar man när man gör test av honung?

Thomas Dahl
Ordförande i Biodlingsföretagarna
Tel 0704-452428
thomas.dahl@biodlingsforetagarna.nu

Läs skrivelsen som pdf.
Bilaga; Pressmeddelande: Honungsfusket och biodlingens förutsättningar i Sverige.


Biodlingsföretagarna är en ideell branschförening vars syfte är att utveckla svensk yrkesbiodling. Vi utbildar, påverkar myndigheter, ordnar konferenser och studieresor. Vi vet att det är många som vill komma vidare i sin biodling. Ta tillvara möjligheten att genom oss få draghjälp i utvecklandet av din egen biodling. Du som är intresserad av att utvecklas som biodlare, bli medlem! www.biodlingsforetagarna.nu