Växjö universitet

Bioenergisatsning i Värnamo utvecklas vidare

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 08:47 CET

Energimyndigheten har beslutat att satsa ytterligare resurser (182 miljoner kronor) på Chrisgasprojektet. Projektet samordnas av Växjö universitet och engagerar forskare och industriella intressenter i Sverige och resten av EU.

Resurserna ska användas för att konvertera en existerande forskningsanläggning i Värnamo till en fungerande demonstrationsanläggning.

Vid verket ska man utveckla tekniken för utvinning av fordonsbränsle ur biomassa. Forskningsresultaten ska sedan kunna användas av olika kommersiella bränsleproducenter i Europa. EU har redan tidigare klassat projektet som ett av sina flaggskeppsprojekt och satsat nära 90 miljoner kronor i ekonomiskt stöd.

Mer om bioenergisatsningen finns att läsa på Energimyndighetens hemsida

VVBGC AB ägs av Växjö och Värnamo kommuners respektive energibolag och bildades för att kunna överta Värnamoverket. Avsikten är att VVBGC ska överföras till Växjö universitets holdingbolag så snart staten gett sitt tillstånd.

Ytterligare upplysningar: Sune Bengtsson, koordinator för CHRISGAS, telefon 0470-70 88 23, mobil 070-668 88 23, e-post: sune.bengtsson@vxu.se, eller Jerker Persson, pressansvarig, telefon 070-572 26 56, e-post: jerker.persson@vxu.se Se också www.vvbgc.com och www.chrisgas.com

För information om universitetets forskning i bioenergiteknik med koppling till CHRISGAS-projektet se forskningssidan för bioenergiteknik på universitetets webbplats.

Kontaktperson aktuell forskning: Professor Mehri Sanati, telefon 0470-70 89 43,
e-post: mehri.sanati@vxu.se