Centerpartiet Kronoberg

Biogas är framtiden

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 18:31 CEST

Tre tunga myndigheter inom miljöområdet lämnade i veckan in ett förslag till regeringen om en sektorsövergripande biogasstrategi. Det är Energimyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket som tagit fram en nationell plan med åtgärder som bör vidtas för att öka användningen av biogas.

I betänkandet har också kartlagts de eventuella hinder som finns och hur de ska tacklas. Samtidigt offentliggjorde också Energimyndigheten resultatet av den första utlysningen på drygt 100 miljoner kr av det så kallade investeringsstödet på totalt 150 miljoner kr för teknikutveckling inom biogas.
Jämfört med andra energislag intar biogas från rötning av avfall en särställning. Ingen annan bioenergi kan sluta kretsloppet och därmed ge samma unika  miljönyttor i växtnäringsåterföring och minskad klimatpåverkan. Myndigheterna slår också fast att biogasens konkurrenskraft gentemot andra alternativ kommer att öka.


I Kronobergs Län har vi råvaror för produktion av biogas i form av avfall, grödor och restprodukter från skogsnäringen. Genom lokalt engagerade företag finns också kompetens inom området då det gäller att konvertera fordon från bensin/diesel till biogas. Nu har vi möjlighet att komma bort från fossilbränslen och skapa arbetstillfällen inom de gröna näringarna. Inom Centerpartiet kommer vi att verka för att regionen snarast inleder utvecklingen mot ett grönare och bättre samhälle. Vår målsättning är att Kronoberg ska var fosilbränslefritt senast 2030.
 
 
Karin Nilsson (C)
Riksdagledamot