E.ON Sverige AB

Biogas från Jordberga minskar utsläppen från transporter

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 10:00 CEST

Idag invigs Sveriges hittills största biogasanläggning i skånska Jordberga. Anläggningen kan med lokala råvaror producera 110 GWh biogas per år. Om hela årsproduktionen omsätts till transportsektorn, kan utsläppen av koldioxid minska med 28 000 ton om året – vilket motsvarar utsläppen från över 300 stadsbussar.

Anläggningen i Jordberga är ett resultat av ett nära samarbete mellan de fyra delägarna Swedish Biogas International (55%), E.ON Gas (20%), Skånska Biobränslebolaget (20%) och Nordic Sugar (5%). E.ON Gas har förbundit sig att köpa hela produktionen i 15 år.

- Klimatfrågan är viktig och vi har alla ett ansvar. E.ON vill därför se en kraftfull ökning av förnybara drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan, säger Tina Helin, VD på E.ON Gas.

Regeringens mål är att Sveriges hela fordonsflotta ska vara oberoende av fossila bränslen till år 2030. En statlig utredning om hur omställningen ska gå till presenterades i våras. I utredningen föreslås någon form av utvecklat kvotpliktssystem för biodrivmedel liknande det elcertifikatsystem som idag finns för förnybar elproduktion.

- Med tanke på att vägtrafiken ensam står för drygt 30 procent av landets samlade koldioxidutsläpp skulle jag gärna se frågan högre upp på den politiska agendan. En regering som tar omställningen av transportsektorn på allvar, bör efter valet prioritera förslaget om ett certifikatssystem för förnybara bränslen, anser Tina Helin.

- På E.ON har vi antagit utmaningen. Vi är duktiga på distribution av gas, och vi jobbar ständigt med att förbättra möjligheten att välja bort bensin och diesel. Inte minst genom att bygga fler tankställen och effektivisera de vi redan har. Imorgon inviger vi ett nytt tankeställe i Södertälje, avslutar Tina Helin.

För mer information kontakta:Torbjörn Larsson, Kommunikation E.ON Gas, 070-637 32 77

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 3 500 medarbetare i Norden och omsatte under 2013 cirka 37 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerade cirka 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013.