FordonsGas Sverige AB

Biogasen får fortsatt skattebefrielse till 2020!

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 15:02 CET

Europeiska kommissionen har nu godkänt den svenska skattebefrielsen av biogas som drivmedel t.o.m. utgången av 2020.

- Äntligen får vi ett lite mer långsiktigt besked kring förutsättningarna för biogasen. Fem års förlängning ger stabilitet och innebär att den förnybara biogasen kan fortsätta vara ett konkurrenskraftigt alternativ till fossil bensin och diesel, säger Anders Mathiasson, vd på branschföreningen Energigas Sverige.

Regeringens målsättning är att så snabbt som möjligt under mandatperioden ha regler på plats som ger långsiktigt hållbara och stabila villkor för biodrivmedel vilket är en förutsättning i arbetet för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

FordonsGas Sverige AB bildades 1998 och ägs sedan 1 december 2014 av Air Liquide. Vi driver och bygger ut gastankstationer i Sverige. För närvarande driver vi över 40 gastankstationer som ligger framförallt i Västsverige. Vi förser även tre bussdepåer med gas inom kollektivtrafiken samt har två tankställen för BiGreen - flytande fordonsgas. Vi verkar för att fler fordonsägare ska välja gasdrivna fordon och att produktionen och användningen av biogas ska öka.