Lunds universitet

Biografier från Gränslandet – ny avhandling om svensk psykiatri

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 11:38 CET

Flyktingar med psykiska problem får ibland diagnosen ”posttraumatiskt stressyndrom”- det vill säga att det skulle vara den situation som de flytt ifrån som får dem att må dåligt. Det är en beskrivning som många inte känner igen sig i. Istället anser de att det är den långa, ovissa väntan på uppehållstillstånd som får dem att må dåligt.

Sociologen Henrik Loodin disputerar i dagarna med en avhandling om den moderna psykiatrin och ett av hans resultat är att patientens bild av sig själv ofta inte stämmer överens med den diagnos han eller hon får.
Han beskriver också hur den moderna psykiatrin har utvecklats till en mycket heterogen organisation där den huvudsakliga vården inte ges av en psykiatriker utan i vårdteam med socialarbetare, kuratorer och annan personal.

Henrik Loodin nåd på: 046-222 41 20, 0730-27 45 33, henrik.loodin@soc.lu.se
Läs mer om hans avhandling på http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=1502273

Ulrika Oredsson
Pressansvarig, Lunds universitet
046-222 70 28
0701-47 27 40