BioInvent International AB

BioInvent Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 08:57 CEST

 • I fas II-studien med produktkandidaten TB-402, för förebyggande av blodproppar, slutfördes behandlingen av en första grupp om 100 patienter. Rekryteringen av nästa grupp om 100 patienter har inletts.

  Fas I-studien med BI-204 har avslutats framgångsrikt. Produktkandidaten, för att förebygga till exempel hjärtinfarkt hos patienter med akut kranskärlssjukdom, tolererades väl. Projektet utvecklas i samarbete med Genentech, ett helägt bolag inom Roche Group.

  Framgångsrik teknologiöverföring inom samarbetet med Roche kring produktkandidaten TB-403, för behandling av cancer, har lett till den första milstolpsersättningen på 5 miljoner euro (54 miljoner kronor) till bolaget och dess partner ThromboGenics.

  Ansökan om att få inleda fas I-studier med produktkandidaten BI-505, för behandling av multipelt myelom, är inlämnad till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

  Produktkandidaten BI-505 erhöll "Orphan Drug Designation" (särläkemedel) i Europa för indikationen multipelt myelom. Motsvarande status har tidigare erhållits i USA.
 • Nettoomsättning januari - juni 2009: 47,1 miljoner kronor (211,8 inklusive initial delbetalning 187,6 avseende TB-403).

 • Kortfristiga placeringar samt kassa och bank per 30 juni 2009: 150,5 miljoner kronor (121,7).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten januari - juni 2009: -61,9 miljoner kronor (-95,2).

• Resultat efter skatt januari - juni 2009 uppgick till -88,2 miljoner kronor (93,8) och resultat efter skatt per aktie uppgick till -1,59 kronor (1,68).


Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av
Svein Mathisen, VD, 046-286 85 67, mobil 0708-97 82 13
Cristina Glad, vVD, 046-286 85 51, mobil 0708-16 85 70

Rapporten finns även att tillgå på www.bioinvent.com.