BioInvent International AB

BioInvent förvärvar rättigheterna att utveckla nytt läkemedel mot artros

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 14:29 CEST

BioInvent International AB, noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har i dag förvärvat rättigheterna till specifika proteiner för utveckling och kommersialisering av antikroppsbaserade läkemedel mot artros. Målet är att bromsa upp utvecklingen av artros och även återskapa ledens funktionalitet.

Artros är en ledsjukdom förorsakad av en obalans i broskbildningen. Sjukdomen leder till stelhet, dålig funktion och smärta i leder som fingrar, knän och höfter. Enda behandlings-alternativen i dag är smärtlindring samt kirurgiska ingrepp, där drabbade leder ersätts med nya, konstgjorda.

Artros är mycket vanligt förekommande, bara i USA beräknas 40 miljoner människor ha artros. För sju miljoner av dessa begränsar sjukdomen aktivitetsnivån och orsakar kostnader för samhäller överstigande 60 miljoner dollar.

Rättigheterna har förvärvats från Cartela AB. Cartela har visat att specifika proteiner kan kopplas till utvecklingen av artros. Proteinerna tillhör en klass av receptorer som kallas integriner och skyddas genom patentansökningar som ägs av Cartela.

BioInvent och Cartela kommer i den första prekliniska fasen av projektet att samarbeta för att identifiera antikroppsbaserade produktkandidater som återställer obalansen i broskbildningen. BioInvent har, mot en initial avgift, framgångsrelaterade milestone betalningar samt royalty på försäljningen av den färdiga produkten, försäkrat sig om samtliga rättigheter till utveckling och kommersialisering av sådana produktkandidater.

Svein Mathisen, verkställande direktör för BioInvent, säger:

- Artros är en sjukdom som orsaker mycket lidande för många människor. Vi är därför entusiastiska över att få samarbeta med Cartela avseende terapeutiska antikroppar mot de integriner som Cartela har patentsökt. Ett läkemedel som på ett effektivt sätt bromsar utvecklingen av artros och eventuellt återskapar ledens funktionalitet kommer att kunna förbättra livskvaliteten för många människor och har därtill en betydande marknadspotential.

Evy Lundgren Åkerlund, verkställande direktör för Cartela, säger:

- Vi har i många år arbetat med integrinerna 101 och 111 och ackumulerat data som visar en koppling mellan integrinerna och broskvävnadens funktion. Vi ser stora möjligheter att med antikroppsbaserade läkemedel mot dessa interginer stimulera nybildning av brosk och motverka sjukdomsprocessen vid artros. Vi är därför mycket glada över att få arbeta med BioInvent som har en unik kompetens när det gäller framställning av specifika humana antikroppar som läkemedel.
-- SLUT --

För mer information

BioInvent International AB
Svein Mathisen
VD och koncernchef
Tel: 046-286 85 67
Mobil: 0708-97 82 13
E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com

Juridisk friskrivning
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden. Forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet är förenad med risk och/eller osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Beskrivningen av ovanstående avtal gör inte anspråk på att vara heltäckande utan är endast en sammanfattning av dess huvudpunkter.

Bakgrundsinformation:

BioInvent International AB, listat på Stockholmsbörsens O-lista, är ett innovativt forsknings- och utvecklingsföretag inom bioteknik. Bolaget utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater mot sjukdomar där det finns stora medicinska behov. I dag bedrivs interna läkemedelsprojekt inom stora sjukdomsområden som HIV, åderförkalkning, cancer och artros.

Bolagets teknikplattform - antikroppsbiblioteket n-CoDeR® samt produktionsanläggningen godkänd för tillverkning av biologiska läkemedel
- bidrar till att skapa goda förutsättningar för utveckling av antikroppsbaserade läkemedel. Teknikplattformen utnyttjas även för utveckling och tillverkning av läkemedel för partners räkning. Bland BioInvents partners märks Antisoma, Celltech, GlaxoSmithKline, Igeneon, ImmunoGen och Pfizer.

Bolaget har idag 104 medarbetare och är verksamt på forskningsbyn Ideon i Lund.

Besök gärna vår hemsida www.bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr 556537-7263
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 Lund
Tel: 046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com