BioInvent International AB

BioInvent kommunicerar nästa steg i utvecklingen av TB-403 i partnerskap med Roche

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 11:10 CEST

Klargörande efter marknadsspekulationer och kursrörelser

Lund, Sverige – 30 september 2010BioInvent International AB (OMXS: BINV) vill efter kursrörelserna i BioInvents aktie den 29 september klargöra status i TB-403-programmet, som utvecklas i samarbete med Roche.

Roche planerar att inleda nästa fas i utvecklingen av TB-403 i början av 2011. En fas Ib/II-studie av TB-403 i kombination med Avastin mot en aggressiv form av hjärntumörer (Glioblastoma Multiforme) kommer att påbörjas under första kvartalet 2011.

En bildanalysstudie med hjälp av magnetröntgen (DCE-MRI) som Roche påbörjade tidigare i år har stoppats i enlighet med studieprotokollet.


-- SLUT --


Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel. Idag driver bolaget fyra läkemedelsprojekt i klinisk fas inom trombos, cancer och åderförkalkning. Bolaget har ingått strategiska allianser för att stärka produktportföljen och öka möjligheterna till framgång. Bland bolagets partners finns Genentech, Human Genome Sciences, Roche och ThromboGenics.

Bolagets konkurrensförmåga förstärks av en till väsentliga delar patentskyddad plattform för utveckling av antikroppsläkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners, såsom Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe, UCB och XOMA.

Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

BioInvent International AB

Svein Mathisen                                                     
VD och koncernchef                                             
Tel: 046-286 85 67                                               
Mobil: 0708-97 82 13 
E-mail:
svein.mathisen@bioinvent.com

Cristina Glad
Vice VD
Tel: 046-286 85
Mobil: 0708-16 85 70
E-mail:
cristina.glad@bioinvent.com


BioInvent International AB (publ)
Org nr 556537-7263,
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 LUND
Tel: 046 286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Juridisk friskrivning
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappermarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2010 kl 8.20