BioInvent International AB

BioInvent och Immusol utvecklar läkemedel mot åldersrelaterad ögonsjukdom

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 10:12 CEST


BioInvent International AB och Immusol Inc., San Diego, USA, har ingått ett samarbete kring utveckling och kommersialisering av antikroppsläkemedel för behandling av åldersrelaterad makula degeneration (AMD). Sjukdomen är den vanligaste orsaken till blindhet hos personer över 60 år. Dagens behandlingsalternativ är dåliga och det medicinska behovet är därför mycket stort.

Antalet drabbade av AMD beräknas uppgå till 20-25 miljoner totalt i världen. Sjukdomsförloppet karakteriseras av en onormal och okontrollerad tillväxt av ögats blodkärl, med åldersförändringar i den s k gula fläcken.

Samarbetet innebär att de båda företagen sammanför sin omfattande kunskap och erfarenhet kring upptäckt, utveckling och tillverkning av antikroppar. Immusol bidrar med expertis inom ögonsjukdomar och patenträttigheter kring användning av hämmare mot ett specifikt målprotein. Detta målprotein spelar en viktig roll i det underligganda sjukdomsförlopp som leder till AMD. Bioinvent bidrar med kunskap och erfarenheter inom angiogenes (ny kärlbildning), immunologi samt utveckling av antikroppsläkemedel. Parterna delar kostnader och intäkter inom ramen för samarbetet.

Svein Mathisen, VD för BioInvent, säger i en kommentar till samarbetet: ”Vi är mycket glada över att kunna addera samarbetet med Immusol till vår växande portfölj av innovativa läkemedelsprojekt. Immusols expertis inom ögonsjukdomar är hög, och vi ser fram emot att bidra med vår kunskap kring antikroppsläkemedel. Vi tror att om projektet blir framgångsrikt så kan vi erbjuda de drabbade patienterna ett värdefullt alternativ till dagens otillfredsställande behandling.”

I en kommentar säger Dr Flossie Wong-Staal, forskningsdirektör för Immusol: ”Det är glädjande att vi nu får möjlighet att utnyttja BioInvents antikroppsexpertis inom ett viktigt sjukdomsområde. Genom att utveckla antikroppar mot ett prekliniskt väldokumenterat målprotein hoppas vi att kunna angripa AMD med en strategi som skiljer sig från allt annat som är under utveckling.”


För mer information
BioInvent International AB
Svein Mathisen
VD och koncernchef
Tel: 046-286 85 67
Mobil: 0708-97 82 13
E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com

Cristina Glad
Vice VD
Tel: 046-286 85 51
Mobil: 0708-16 85 70
E-mail: cristina.glad@bioinvent.com

Immusol Inc.
Zhu Shen, Ph.D., MBA
Senior Director, Business Development
Tel: +1 858-824-1100
E-mail: shen@immusol.com

Juridisk friskrivning
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar
och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Bakgrundsinformation:
BioInvent International AB listat på Stockholmsbörsens O-lista (BINV), utvecklar antikroppsläkemedel mot sjukdomar där det finns stora medicinska behov. Antikroppar är idag ett starkt växande segment på läkemedelsmarknaden.

BioInvent fokuserar på att ta fram antikroppsläkemedel och dokumentera deras effekt i prekliniska och tidiga kliniska försök. Klinisk utveckling, marknadsföring och distribution sker företrädesvis i samarbete med etablerade läkemedelsbolag. I dag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt inom HIV-infektioner, trombos, cancer och åderförkalkning.

Basen för dessa projekt är en konkurrenskraftig teknikplattform som täcker kedjan från antikroppsbiblioteket, n-CoDeRÒ, för snabbt urval av humana antikroppar, till produktion i en anläggning godkänd för tillverkning av biologiska läkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners för utveckling av läkemedel. Bland sådana partners märks ALK-Abelló, Antisoma, UCB, GlaxoSmithKline, Igeneon, ImmunoGen, OrbusNeich, Syngenta och XOMA.

Bolaget har idag 96 medarbetare och är verksamt på Ideon, Lund.

Immusol, Inc, San Diego, är ett privatägt bioteknikföretag inriktat på forskning och utveckling av nya behandlingsterapier av sjukdomar. Immusol utgår från egen teknologi för att identifiera terapeutiska molekyler för behandling av cancer, virussjukdomar och ögonsjukdomar. Baserat på dessa upptäckter, utvecklar Immusol småmolekylära och proteinbaserade terapier i egen regi eller i samarbete med utvecklingspartners. Immusols läkemedelskandidat, ChelASE, är i kliniska fas II studier och avser behandling av keloider och hypertrofiska ärr. Övriga läkemedelskandidater befinner sig i olika steg av preklinisk och klinisk utveckling.


BioInvent International AB (publ)
Org nr 556537-7263,
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 LUND
Tel: 046 286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com


Immusol Inc
Besöksadress: 10790 Roselle Street
Postadress: 10790 Roselle Street, San Diego, CA 92121
Tel: +1 858-824-1100
info@immusol.com
www.immusol.com