BioInvent International AB

BioInvent och Lunds Universitet presenterar i Circulation resultat från antikroppsbaserad behandling av åderförkalkning

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 09:10 CEST

BioInvent och Lunds Universitet presenterar i Circulation resultat från antikroppsbaserad behandling av åderförkalkning

Den vetenskapliga tidskriften Circulation, utgiven av American Heart
Association, presenterar i sitt nya nummer en rapport om
antikroppsbaserad behandling av åderförkalkning.

Rapporten beskriver forskning utförd av ett forskarlag vid
Universitetssjukhuset MAS i Malmö under ledning av professor Jan Nilsson
i samarbete med BioInvent International AB i Lund. Jan Nilsson och hans
grupp har studerat effekten av läkemedelskandidater utvecklade av
BioInvent på åderförkalkningsprocessen. Åderförkalkning kännetecknas av
förträngningar av blodkärlen och uppstår när kolesterol inlagras i
kärlväggarnas insida och bildar plack. De antikroppsbaserade
läkemedelskandidaterna har i prekliniska djurmodeller visat sig kunna
reducera plackbildningen högst väsentligt. Experiment visar att
plackbildningen minskats till hälften och att bildandet av plack
reduceras när mängden läkemedel ökar.

Professor Jan Nilssons forskning har visat starka samband mellan
oxiderade former av blodfettet LDL, också känd som det onda
kolesterolet, och skadliga inflammationer i kärlväggarna. Sådana
inflammationer kan leda till att placken brister och därmed orsaka
blodproppar. De aktuella läkemedelskandidaterna är riktade mot oxiderade
LDL-partiklar och avses minska den skadliga inflammatoriska processen i
kärlväggen. Rätten till att utnyttja de patentsökta oxiderade formerna
av LDL som målproteiner inlicensierades av BioInvent i december 2002.

”Forskningsresultaten visar att antikroppsbaserade läkemedel mot de
aktuella målproteinerna har potential att utvecklas till en effektiv
behandling av åderförkalkning”, säger professor Jan Nilsson

”En produkt som signifikant reducerar plackbildningen har mycket stora
kommersiella möjligheter. För att ytterligare dokumentera BioInvents
produktkoncept pågår och planeras försök i nya djurmodeller. Det är
BioInvents ambition att välja produktkandidat för prekliniska
säkerhetstester så fort dessa studier är framgångsrikt avslutade”, säger
BioInvents VD Svein Mathisen.

För mer information
BioInvent International AB
Svein Mathisen Cristina Glad
VD och koncernchef Vice VD
Tel: 046-286 85 67 Tel: 046-286 85 51
Mobil: 0708-97 82 13 Mobil: 0708.16 85 70
E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com E-mail: cristina.glad@bioinvent.com


Lunds Universitet
Jan Nilsson
Professor
Tel: 040-33 76 84
E-mail: Jan.Nilsson@medforsk.mas.lu.se

Rapporten finns tillgänglig på: www.circ.ahajournals.org
5 oktober 2004, vol 110, sid 2047-2052

Juridisk friskrivning
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör
subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta
kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i
detta pressmeddelande.

Bakgrundsinformation:
Åderförkalkning kännetecknas av förträngningar i blodkärlen och uppstår
när kolesterol inlagras i kärlväggarnas insida och bildar plack. Sådana
plack gör kärlen trängre och försvårar blodgenomströmningen. Tillståndet
kan leda till kärlkramp. Om plack brister bildas en tromb eller
blodpropp som kan täppa igen kärlet helt eller lossna och föras bort med
blodflödet. Fastnar blodproppen i hjärtat kan det orsaka en
hjärtinfarkt, hamnar den i något av hjärnans kärl drabbas man av stroke.

Utveckling av åderförkalkning kan börja redan tidigt i tonåren.
Symptomen visar sig dock inte förrän 30-40 år senare. Enligt en rapport
från Datamonitor (2002) estimeras prevalensen av åderförkalkning i USA
och de fem största marknaderna i Västeuropa till nästan 33 miljoner.
Antalet ökar med tilltagande ålder, men det är svårt att säkert beräkna
hur många som egentligen drabbas, eftersom åderförkalkning kan förlöpa
utan sjukdomstecken tills det akuta skedet inträffar. Dessa hjärt-
kärlsjukdomar svarar för bortåt hälften av alladödsfall i västvärlden i
dag.


BioInvent International AB, listat på Stockholmsbörsens O-lista (BINV)
utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater mot sjukdomar där det
finns stora medicinska behov.

Antikroppar är ett starkt växande segment på läkemedelsmarknaden.
BioInvent är en stark aktör på denna marknad genom en konkurrenskraftig
teknologiplattform som täcker kedjan från antikroppsbiblioteket n-
CoDeRÒ, för snabbt urval av humana antikroppar, till produktion i en
anläggning godkänd för tillverkning av biologiska läkemedel.

BioInvent driver idag egna innovativa läkemedelsprojekt inom AIDS,
åderförkalkning, cancer och ledsjukdomar. Bredden och styrkan i
BioInvents teknikplattform utnyttjas också av partners för utveckling av
läkemedel. Bland BioInvents partners märks ALK Abelló, Antisoma,
Celltech, GlaxoSmithKline, ImmunoGen, Igeneon, Orbus och XOMA.

Bolaget har idag 102 medarbetare och är verksamt på forskningsbyn Ideon
i Lund.

BioInvent International AB (publ) Medicinska fakulteten
Org nr 556537-7263 Lunds universitet
Besöksadress: Sölvegatan 41 Postadress: Box 117, 221 00 Lund
Postadress: 223 70 Lund www.medfak.lu.se
Tel: 046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com