BioInvent International AB

BioInvent och ThromboGenics får klartecken för kliniska studier av koagulationshämmaren TB-402

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 08:58 CET

- BioInvent International AB (BINV) och ThromboGenics NV (Euronext Brussels: THR) offentliggjorde idag att de erhållit godkännande från den danska läkemedelsmyndigheten att inleda en fas I-studie på den nya koagulationshämmaren TB-402. TB-402 är en human antikropp riktad mot Faktor VIII, som spelar en avgörande roll vid blodets koagulering. Projektet utvecklas inom alliansen mellan BioInvent och ThromboGenics.

Det kliniska fas 1-försöket är en randomiserad, placebo-kontrollerad, doseskaleringsstudie på friska frivilliga individer. Målsättningen är att studera säkerhet och hur väl läkemedelskandidaten tolereras samt dess omsättning och nedbrytning i kroppen. De första individerna väntas bli utvalda för studien inom kort och resultaten beräknas bli presenterade i slutet av 2007. Under förutsättning att positiva resultat uppnås i den inledande fas I-studien planeras denna att följas av ett fas IIa -program för patienter som genomgår ortopedisk kirurgi med risk för att utveckla trombos. TB-402 förväntas också kunna bli ett möjligt framtida behandlingsalternativ för att förhindra blodproppsbildning vid vissa hjärtarytmier, till exempel förmaksflimmer.

Professor Désiré Collen, VD och styrelseordförande i ThromboGenics, säger: "Starten av kliniska försök med TB-402 är en viktig milstolpe för ThromboGenics och vår partner BioInvent. Båda bolagen ser med spänning fram emot möjligheten hos denna nya koagulationshämmare riktad mot Faktor VIII för att förhindra trombos i ett antal sjukdomstillstånd."

"Vi är mycket nöjda med samarbetet med ThromboGenics, som nu har kommit till en punkt där kliniska prövningar av den första produkten kan påbörjas.", tillägger BioInvents VD Svein Mathisen.

TB-402 är en human antikropp riktad mot Faktor VIII, som spelar en avgörande roll vid blodets koagulering. Antikroppen har uppvisat en fördelaktig partiell hämning av Faktor VIII även då den ges i mycket höga doser. Omfattande försök i flera djurmodeller har visat att TB-402 kraftigt minskade risken för trombos utan att öka risken för blödningar.

Det gemensamma projektet kring TB-402 sker inom ramen för det pågående samarbetet mellan BioInvent och ThromboGenics som ursprungligen inleddes i september 2004. Ett annat gemensamt program syftar till att utveckla TB-403 (anti-PlGF) som en ny anti-angiogenes terapi för behandling av tumörer, inflammationer och ögonsjukdomar. I december 2006 erhöll ThromboGenics och BioInvent ett EU-bidrag på 2 miljoner euro för att understödja detta program.För mer information

BioInvent International AB
Svein Mathisen
VD och koncernchef
Tel: 046-286 85 67
Mobil: 0708-97 82 13
E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com

Cristina Glad
Vice VD
Tel: 046-286 85 51
Mobil: 0708-16 85 70
E-mail: cristina.glad@bioinvent.com

ThromboGenics NV
Professor Désiré Collen
Chief Executive Officer
Tel: +32 (0) 16 34 61 94

Stuart Laermer
Chief Business Officer
ThromboGenics Inc.
Tel: +1 (212) 201-0920


Juridisk friskrivning
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar
och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Bakgrundsinformation:

BioInvent International AB, listat på den Nordiska Börsen (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedels-företag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel. Idag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt inom trombos, cancer, åderförkalkning, HIV-infektion och ögonsjukdomar. Bolaget offentliggjorde nyligen ett större strategiskt avtal med amerikanska Genentech inom det kardiovaskulära området.
Basen för dessa projekt är en konkurrenskraftig teknikplattform som täcker värdekedjan för utveckling av antikroppsläkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners, såsom ALK-Abelló, ImmunoGen, OrbusNeich, Syngenta, UCB och XOMA.

Bolaget har idag 96 medarbetare och är verksamt på Ideon, Lund.


ThromboGenics NV är ett bioteknikföretag som fokuserar på upptäckt och utveckling av biologiska läkemedel för behandling av ett antal vaskulära sjukdomar. Bolaget driver ett flertal kliniska fas II-prövningar, däribland microplasmin, som utvärderas för behandling av vitreoretinala sjukdomar och som ett trombolytiskt läkemedel för behandling av ocklusiva vaskulära sjukdomar, t ex slaganfall. ThromboGenics har också fem andra produktkandidater i preklinisk utveckling med goda prekliniska egenskaper, däribland TB-402 (Anti-Factor VIII) and TB-403 (Anti-PlGF). Bolaget har starka band till universitet i Leuven och har ensamrätt till vissa läkemedel som utvecklats vid universitetet. ThromboGenics huvudkontor finns i Leuven, Belgien och har dotterbolag på Irland och i USA. Bolaget är noterat på Eurolist, Euronext Brussels (THR). Ytterligare information finns tillgänglig på www.thrombogenics.com.

BioInvent International AB (publ)
Org nr 556537-7263
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 Lund
Tel: 046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

ThromboGenics NV
Campus Gasthuisberg
Herestraat 49
B-3000 Leuven, Belgium