BioInvent International AB

BioInvent omorganiserar

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 12:27 CEST

MBL förhandlingar avslutade
Bioteknikföretaget BioInvent International AB (SAX:BINV) avser, som tidigare meddelats, att genomföra en omorganisation för att ytterligare fokusera på utvecklingen av egna antikroppsbaserade läkemedel.

MBL förhandlingarna med avseende på de aktuella förändringarna är nu genomförda och de slutliga besluten fattade. Den nya organisationen kommer att ha 106 anställda jämfört med dagens 130.

Bolaget förväntar att förändringen kommer att medföra kostnadsreduktioner från och med första kvartalet 2004 på omkring 20 MSEK på årsbasis. Omstruktureringskostnader uppgående till 4 MSEK kommer att belasta bolagets resultat under innevarande kvartal.

För mer information
BioInvent International AB
Svein Mathisen
President and CEO
Tel: 046-286 85 67
Mobil: 0708-97 82 13
E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com

Bakgrundsinformation:

BioInvent International AB, listat på Stockholmsbörsens O-lista, är ett innovativt forsknings- och utvecklingsföretag inom bioteknik. Företaget har spjutspetskunskap inom utveckling och produktion av nya antikroppsbaserade läkemedel. Företaget driver ett antal egna läkemedelsprojekt inom bland annat områdena cancer, åderförkalkning och HIV samt har ett flertal samarbetsavtal med internationella läkemedels- och bioteknikföretag.

En hörnsten i BioInvents erbjudande är det patentsökta biblioteket med humana antikroppsgener, n-CoDeR(TM). Det är en samling av mer än 20 miljarder funktionella antikroppsgener som är redo att screenas mot önskvärda antigener. n-CoDeR(TM) har framgångsrikt använts för att isolera antikroppar mot ett antal antigen, inklusive peptider, proteiner och kolhydrater.

Genom en cGMP-certifierad anläggning har BioInvent levererat monoklonala antikroppar och andra rekombinanta proteiner till världens ledande läkemedels- och bioteknikföretag för terapeutisk användning sedan 1988. Den cGMP-certifierade produktionsanläggningen är utformad för att uppfylla FDAs och EUs regler från tidig klinisk utveckling till kommersiell produktion.

Idag bedrivs verksamhet på forskningsbyn Ideon i Lund med 130 medarbetare.

Besök gärna vår hemsida www.bioinvent.com