BioInvent International AB

BioInvent sluter avtal med Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. för utveckling av terapeutiska antikroppar

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2009 08:57 CEST

Lund, Sverige - 31 juli 2009 - BioInvent International AB (OMXS: BINV) meddelade idag att bolaget har slutit avtal med det japanska företaget Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. för forskning och utveckling av antikroppsläkemedel mot upp till fem målproteiner. Enligt villkoren i avtalet får Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. tillgång till BioInvents antikroppsplattform för utveckling av humana antikroppar.

BioInvent erhåller, förutom en initial licensavgift, årliga licensersättningar, ytterligare milstolpsersättningar samt royalty på försäljningen av kommersiella produkter. Avtalet innebär en förlängning och utvidgning av en existerande forskningslicens.

Antikroppsbiblioteket n-CoDeR innehåller cirka 20 miljarder humana antikroppsfragment, som är skapade med BioInvents patenterade metod. Biblioteket har visat på en mycket god förmåga att generera antikroppar med god affinitet och selektivitet.

Svein Mathisen, VD för BioInvent, säger i en kommentar: "Avtalet kring n-CoDeR är det andra, som vi på kort tid har slutit med ett stort japanskt läkemedelsbolag och utgör en ytterligare validering av vårt patenterade antikroppsbibliotek. Vi ser fram emot att arbeta med Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. och utvidga vår närvaro på den växande japanska marknaden."

-- SLUT --

För mer information, vänligen kontakta:

BioInvent International AB
Svein Mathisen
VD och koncernchef
Tel: 046-286 85 67
Mobil: 0708-97 82 13
E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com

Cristina Glad
Vice VD
Tel: 046-286 85 51
Mobil: 0708-16 85 70
E-mail: cristina.glad@bioinvent.com

Juridisk friskrivning
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar
och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappermarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2009 kl 8.30.
Bakgrundsinformation:

BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel. Idag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt inom trombos, cancer och åderförkalkning. Bolaget har ingått strategiska allianser kring dessa läkemedelskandidater med partners såsom Genentech, Roche och ThromboGenics.

Basen för dessa projekt är en konkurrenskraftig och till väsentliga delar patentskyddad plattform för utveckling av antikroppsläkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners, såsom ALK-Abelló, Bayer HealthCare, ImmunoGen, OrbusNeich, Sanofi-Aventis, UCB och XOMA. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) är ett ledande, forskningsinriktat globalt bioläkemedelsföretag baserat i Japan. Företaget specialiserar sig på forskning, utveckling och marknadsföring av globalt konkurrenskraftiga läkemedelsprodukter för kardiovaskulära, metabola, immunologiska och inflammatoriska sjukdomar. MTPC fokuserar strategiskt på att upptäcka läkemedel på diabetesområdet, inklusive en rad kliniska tillstånd, från metabola risker (fetma/dyslipidemi) till komplikationer (nedsatt njurfunktion/dialys) och stroke för samtliga sjukdomsfaser, t.ex. akut behandling, konvalescens- och underhållsbehandling. MTPC har för närvarande två kliniska kandidater som genomgår fas III-studier i USA och EU: MCI-196 för hyperfosfatemi och MP-146 för CKD (kronisk njursjukdom).

MTPC, som bildades i oktober 2007 genom sammanslagningen av Tanabe Seiyaku Co., Ltd. och Mitsubishi Pharma Corporation, arbetar för att bevara hälsan hos människor över hela världen och för att bidra till ett behagligt liv genom att ta fram nya läkemedel.

Mer information finns på www.mt-pharma.co.jp.

BioInvent International AB (publ)
Org nr 556537-7263
Besöksadress: Sölvegatan 41
Postadress: 223 70 LUND
Tel: 046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com