Biolight International AB

BIOLIGHT: ÅRSSTÄMMA I BIOLIGHT AB

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 17:24 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51430


(NGM: BIOL MTF)

Vid årsstämman i Biolight AB i Stockholm den 22 april 2009 fattades följande beslut.
Resultat- och balansräkningar för moderbolag och koncern samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.
Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.


Omval skedde av styrelseledamöterna Birgit Gidlund Larsson, Claes Holmberg, Håkan Sjunnesson, Rolf Thiberg och Akbar Seddigh. Anna Tenstam Lundvall valdes till ny styrelseledamot.
Håkan Sjunnesson omvaldes som styrelseordförande.
Morgan Eriksson valdes till revisorssuppleant jämte sedan tidigare valde ordinarie revisorn Anders Windt. Båda revisorerna är verksamma vid Ernst & Young.
Styrelsearvodet fastställdes till 250.000 kronor, varav ordföranden skall erhålla 100.000 kronor och var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget skall erhålla 50.000 kronor. Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Biolight AB (publ)
StyrelsenFör ytterligare information se Biolights hemsida: www.biolight.se eller kontakta
Claes Holmberg, VD Biolight AB, 08-622 52 70, 0708-25 45 47, E-post: claes.holmberg@biolight.se