Biolight International AB

BIOLIGHT INTERNATIONAL: BIOLIGHT INTERNATIONAL AB VERKSTÄLLER SAMMANLÄGGNINGEN AV AKTIER

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:16 CET

(NGM: BIOL)

Vid extra bolagsstämma i Biolight International AB den 31 januari 2007 beslutades att genomföra en sammanläggning av aktier (s k omvänd split), innebärande att 100 gamla aktier läggs samman till en aktie.

Sammanläggningen genomförs enligt följande tidsplan:

Sista dag för handel exklusive sammanläggning fredagen den 16 februari 2007

Första dag för handel inklusive sammanläggning måndagen den 19 februari 2007

Avstämningsdag för sammanläggningen onsdagen den 21 februari 2007


Antalet aktier i Biolight efter sammanläggningen uppgår till 4.351.447, fördelat på 123.941 aktier av serie A och 4.227.506 aktier av serie B.

Sammanläggningen genomförs automatiskt och kräver ingen åtgärd från aktieägarna.
Biolights aktieägare kommer att vederlagsfritt erhålla det antal aktier som erfordras för att innehavet skall bli jämnt delbart med 100.


Biolight International AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information se Biolights hemsida www.biolight.se eller kontakta
Claes Holmberg, VD Biolight International AB, 08-622 52 70, 0708-25 45 47.


Biolight International AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder vården lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod kortar ner läkningstider, minskar behandlingskostnader och ökar patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden med sårläkning i centrum. Biolightaktien är noterad på NGM Equity (Nordic Growth Market AB).

Biolight International AB (publ)
Tomtebogatan 4, 113 39 Stockholm.
Tel: 08-622 52 70.
Fax: 08-753 67 67.
biolight@biolight.se
www.biolight.se