Biolight International AB

BIOLIGHT INTERNATIONAL: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BIOLIGHT INTERNATIONAL AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 09:50 CET

Vid extra bolagsstämma i Biolight International AB den 22 november 2006 beslutades i enlighet med styrelsens förslag

· att godkänna framlagd kontrollbalansräkning,
· att bolaget skall fortsätta verksamheten,
· att ändra bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet och därav föranledda följdändringar, samt
· att minska aktiekapitalet för täckning av förlust.

Biolight International AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information se Biolights hemsida www.biolight.se eller kontakta
Claes Holmberg, VD Biolight International AB, 08-622 52 70, 0708-25 45 47.


Biolight International AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder vården lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod kortar ner läkningstider, minskar behandlingskostnader och ökar patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden med sårläkning i centrum. Biolightaktien är noterad på NGM Equity (Nordic Growth Market AB).

Biolight International AB (publ), Svärdvägen 25 B, 182 33 Danderyd.
Tel: 08-622 52 70.
Fax: 08-753 67 67.
biolight@biolight.se
www.biolight.se