Biolight International AB

BIOLIGHT INTERNATIONAL: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BIOLIGHT INTERNATIONAL AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:06 CET

Vid extra bolagsstämma i Biolight International AB den 31 januari 2007 beslutades i enlighet med styrelsens förslag

· att godkänna framlagd kontrollbalansräkning, utvisande att det egna kapitalet uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet,
· att genomföra en sammanläggning av aktier (omvänd split) innebärande att 100 gamla aktier sammanläggs till en aktie. Avstämningsdag för sammanläggningen är den 21 februari 2007,
· att ändra bolagsordningens bestämmelse om antalet aktier i enlighet med beslutet om omvänd split, samt
· att genomföra en nyemission av sammantaget högst 500 000 aktier av serie A och B. Syftet med nyemissionen är att jämna till antalet aktier i bolaget till ett antal som är jämnt delbart med 100 samt att vederlagsfritt kunna tillföra varje aktieägare så många aktier som erfordras för att aktieägarens aktieinnehav skall vara jämnt delbart med 100.


Biolight International AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information se Biolights hemsida www.biolight.se eller kontakta
Claes Holmberg, VD Biolight International AB, 08-622 52 70, 0708-25 45 47.


Biolight International AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder vården lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod kortar ner läkningstider, minskar behandlingskostnader och ökar patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden med sårläkning i centrum. Biolightaktien är noterad på NGM Equity (Nordic Growth Market AB).

Biolight International AB (publ), Tomtebogatan 4, 113 39 Stockholm. Tel: 08-622 52 70. Fax: 08-753 67 67. biolight@biolight.se www.biolight.seDu kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här.

Denna information distribuerades av NG News - www.ngnews.se
Biolight International AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder vården lösningar som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget signifikant reducera läkningstider och minska behandlingskostnader samt öka patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden med sårläkning i centrumNG News är en etablerad distributör av information till finansmarknaden.