Biolight International AB

BIOLIGHT INTERNATIONAL: NYEMISSION I BIOLIGHT INTERNATIONAL AB (PUBL) AVSLUTAD

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 17:22 CET

Styrelsen i Biolight International AB fattade den 3 oktober 2006 beslut om att genomföra en nyemission om högst 124 043 914 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet fattades med bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2006. Teckningskursen fastställdes till 0,07 kr.


Nyemissionen är nu avslutad. Totalt tecknades 104 360 882 aktier varav 87 438 369 aktier tecknades med företrädesrätt och utan företrädesrätt tecknades 16 922 513 aktier.

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 3 130 826,46 kr och uppgår därefter till 13 054 339,56 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 435 144 652 st. Genom nyemissionen tillförs bolaget drygt 7,3 MSEK före emissionskostnader.

Genom den nu genomförda emissionen får Biolight International AB möjlighet att fortsätta de påbörjade marknadsaktiviteterna.


Biolight International AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information se Biolights hemsida www.biolight.se eller kontakta
Claes Holmberg, VD Biolight International AB, 08-622 52 70, 0708-25 45 47.


Biolight International AB (publ) är ett medicintekniskt företag som erbjuder vården lösningar som bygger på företagets patenterade metod för an vändandet av pulserande monokromatiskt ljus. Företagets metod kortar ner läkningstider, minskar behandlingskostnader och ökar patienternas livskvalitet. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal applikationsområden med sårläkning i centrum. Biolightaktien är noterad på NGM Equity (Nordic Growth Market AB).

Biolight International AB (publ), Svärdvägen 25 B, 182 33 Danderyd. Tel: 08-622 52 70. Fax: 08-753 67 67. biolight@biolight.se www.biolight.se