Biolipox AB

Biolipox - Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 10:07 CET

* Intäkterna under året uppgick till 40,5 (147,0) MSEK. För fjärde kvartalet var intäkterna 7,8 (147,0) MSEK.

* Resultat efter skatt för året var -70,5 (34,7) MSEK. För fjärde kvartalet var resultat efter skatt -21,3 (112,6) MSEK.

* Resultat per aktie för året var -98,50 (7,80) SEK. För fjärde kvartalet var resultat per aktie -28,37 (105,56) SEK.

* Årets kassaflöde var negativt och uppgick till -32,4 (156,6) MSEK. För det fjärde kvartalet var kassaflödet negativt och uppgick till -23,6 (88,1) MSEK.

* Biolipox väljer ny klass av läkemedelskandidat i astmaprojekt.

* Biolipox bestämmer beredning för nytt allergiläkemedel.

* Biolipox förstärker FoU-organisationen.Kommande rapporttillfällen

* Delårsrapport januari - mars 2007 10 maj 2007
* Delårsrapport januari - juni 2007 29 augusti 2007
* Delårsrapport januari - september 2007 18 oktober 2007För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Bjerke, verkställande direktör,
tfn: 070 – 866 19 90, e-post: torbjorn.bjerke@biolipox.com

Peter Hein, finansdirektör,
tfn: 08 – 524 831 10, mobil 073 – 370 73 43,
e-post: peter.hein@biolipox.comOm Biolipox
Biolipox är ett svenskt forskningsintensivt läkemedelsföretag som fokuserar på att utveckla nya, effektiva läkemedel mot luftvägssjukdomar och andra inflammatoriska sjukdomar som astma, kronisk obstruktiv lung­sjukdom (KOL), rinit (hösnuva), smärta och artrit (inflammatorisk ledsjukdom). Genom att dra nytta av sin kunskap inom inflammationsområdet, särskilt kring arakidonsyrafamiljen har Biolipox skapat en portfölj av potentiella blockbusters för behandling av luftvägssjukdomar och inflammationer. Företaget har 47 medarbe­tare och ägs av Health Cap, Apax Partners, Sofinnova Partners, SLS Venture, Credit Agricole Private Equity, Auriga Partners och de vetenskapliga grundarna.