Biolipox AB

Biolipox – Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 14:04 CEST

• Intäkterna under perioden uppgick till 15,6 (22,0) MSEK. För andra kvartalet var intäkterna 7,9 (11,0) MSEK.
• Resultat efter skatt för perioden var -57,0 (-33,5) MSEK. För andra kvartalet var resultatet efter skatt -29,4 (-16,7) MSEK.
• Resultat per aktie för perioden var -75,31 (-49,69) SEK. För andra kvartalet var resultat per aktie -38,50 (-24,72) SEK
• Kassaflödet under perioden var negativt och uppgick till -43,8 (3,6) MSEK. För det andra kvartalet var kassaflödet negativt och uppgick till -22,3 (-13,4) MSEK.
• Fortsatta framsteg i bolagets forsknings- och utvecklingsportfölj.
• Start av pre-kliniska studier inom eoxin-projektet för att möjliggöra Fas I prövning 2008

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Bjerke, verkställande direktör, tfn: 070 – 866 19 90, e-post: torbjorn.bjerke@biolipox.com
Peter Hein, finansdirektör, tfn: 08 – 524 831 10, mobil 073 – 370 73 43, e-post: peter.hein@biolipox.com


Om Biolipox
Biolipox är ett svenskt forskningsintensivt läkemedelsföretag som fokuserar på att utveckla nya, effektiva läkemedel mot luftvägssjukdomar och andra inflammatoriska sjukdomar som astma, kronisk obstruktiv lung¬sjukdom (KOL), rinit (hösnuva), smärta och artrit (inflammatorisk ledsjukdom). Genom att dra nytta av sin kunskap inom inflammationsområdet, särskilt kring arakidonsyrafamiljen har Biolipox skapat en portfölj av potentiella blockbusters för behandling av luftvägssjukdomar och inflammationer. Företaget har cirka 50 medarbe¬tare och ägs av Health Cap, Apax Partners, Sofinnova Partners, SLS Venture, Credit Agricole Private Equity, Auriga Partners och de vetenskapliga grundarna.