Miljöpartiet de Gröna i EU-parlamentet

Biologisk mångfald måste väga tungt i ny fiske- och jordbrukspolitik

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 13:28 CEST

2010 är FNs år för biologisk mångfald. I år skulle förlusten av biologisk mångfald vara stoppad enligt mål som EU antog i Göteborg 2001. Det har man misslyckats med. I en resolution som EU-parlamentet antog idag kräver man krafttag för att nå målen senast 2020 och att den biologiska mångfalden måste väga tungt när man reformerar fiske- och jordbrukspolitiken.

- Jag är glad för att parlamentet ställer sig bakom att den gemensamma fiskepolitiken inte får hindra, utan i stället ska underlätta för medlemsländerna att uppfylla kraven i lagstiftningen om biologisk mångfald. Det har vi kämpat hårt för, säger Isabella Lövin, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, som fått in många skrivningar i dagens resolution.
Isabella Lövin är också nöjd med att parlamentet ställt sig bakom att enskilda länder kan gå längre i regler för att skydda marina miljöer än vad EU:s lagstiftning kräver, och att stopp av dumpning av fisk är ett av de viktigaste målen för fiskeripolitiken.

- Parlamentet tar en klok ståndpunkt vad gäller resursförbrukning, säger Carl Schlyter, vice ordförande i parlamentets miljöutskott. Vi uppmanar medlemsländerna att vidta åtgärder för en resurseffektiv konsumtions- och produktionspolitik, eftersom den ökade materialproduktionen, handeln och konsumtionen är viktiga drivkrafter bakom förlusten av biologisk mångfald.

Om den biologiska mångfalden fortsätter gå förlorad i samma takt som hittills kommer naturen att vara kraftigt utarmad och oåterkalleligt skadad 2050, säger EU-parlamentet i resolutionen. Fungerande ekosystem är en förutsättning för vår existens.

För mer information:
Isabella Lövin 070 7704275
Carl Schlyter 070 2382515
Marita Pahlen, pressekreterare 070 6750373
MILJÖPARTIET DE GRÖNA i EU-PARLAMENTET
Rue Wiertz
B-1047 BRYSSEL
+32 2 284 5394
Läs mer om grön politik i EU: www.mp.se/isabella