Universitetssjukhuset i Lund

Biologiska läkemedel ger bestående högre livskvalitet

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 13:30 CET

För omkring tio år sedan introducerades de biologiska läkemedlen mot autoimmuna sjukdomar som reumatism. Nu visar siffror att de som fått behandlingen fått en snabb och bestående förbättrad livskvalitet.

Allt hämtat ur den databas som följt patienterna i stort sett sedan starten och som redovisas i den avhandling som reumatologen Anders Gülfe försvarade i går, torsdag.


Hans avhandling Measure for Measure beskriver den hälsorelaterade livskvaliteten vid så kallad anti-TNF-behandling för knappt 2 500 patienter som har pågående behandling med dessa biologiska läkemedel. Av dessa har drygt 1 500 ledgångsreumatism, knappt 750 psoriasisartrit och lite mer än 200 spondartrit (artrit i ryggraden) .

– Förutom att dessa individer som grupp upplever en snabb och bestående förbättring av sin livskvalitet visar jag att det inte är någon skillnad beroende på grundsjukdom. Dessutom att effekten är lika god även om behandlingen av någon anledning satts ut för att senare återupptas en andra, tredje eller fjärde gång, säger Anders Gülfe.


Som mått på livskvalitet har Gülfe använt en internationellt vedertagen metod som mäter utility, ungefär funktionsförmåga, där 0 är i princip lika med avliden och 1 är perfekt hälsa, så som individen själv klassar den.

Enkäten består av fem enkla frågor om förmåga till förflyttning, arbete och hygien samt upplevelsen av smärta och nedstämdhet. Studien omfattade patienter som stått på behandling i upp till sju år.

I genomsnitt bedömde patienterna sin livskvalitet till under 0,4 före behandlingen och drygt 0,6 redan några veckor efter insatt behandling. Denna förändring är därefter bestående för hela den grupp som står kvar på behandling.

När behandlingen av någon anledning upphör sjunker livskvaliteten till den ursprungliga nivån.


Datamaterialet till Anders Gülfes avhandling är hämtat ur registret SSATG, South Sweden Arthtritis Treatment Group, som är världens troligen mest fullständiga register med effekt- och säkerhetsdata om biologiska behandlingar. Det startades redan 1999 av reumatologen Pierre Geborek i Lund.


Kontakt

Anders Gülfe 046-17 71 77

Pierre Geborek 046-17 16 63