Biometron AB

Biometron: Ny tillförordnad VD utsedd för Biometron

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 09:32 CEST

(Aktietorget: BIO1 B)

PRESSMEDDELANDE

Styrelsen för Biometron har idag utsett Anders Norlin till tf. VD i Biometron AB. Anders Norlin tillträder från och med idag då Åke Zetterberg har bett att få bli entledigad från sitt uppdrag. Åke tillträdde sitt förordnande för att vara tillgänglig fram till gångna årsskiftet.

Anders Norlin är ansluten till nätverket kring Coach&Capital som är en av de större ägarna i Biometron.
Anders är född 1965 och är civilingenjör från Chalmers. Sedan 2008 ingår Anders i Management Teamet inom Coach&Capital. Under perioden 2002-2007 arbetade Anders som Investment Manager på ett investmentbolag med ansvar för ett stort antal intressebolag i olika branscher och faser. Innan dess har Anders arbetat nära 10 år inom industri, främst internationellt försäljningsoch marknadsarbete.

Rekryteringen av ny VD pågår men drar ut på tiden. Bolaget är inne i en spännande fas där val av ny VD är av yttersta vikt. Styrelsen har ambitionen att processen skall vara avslutad under hösten.

Biometron AB tillverkar och marknadsför skyddsventilerade arbetsplatser. "system BIOMETRON", som är patentskyddat, erbjuder marknadens bästa skydd, maximal flexibilitet och mycket goda möjligheter att väsentligt sänka kostnaderna för skydds-ventilation. Biometrons kunder återfinns bland sjukhus och laboratorier, samt företag med behov av att skydda människor och produkter i arbete med renhetsteknik. Exempel på kunder är Capio, Karolinska universitetssjukhuset, Lunds universitetssjukhus, Lasarettet i Ystad, Rättsmedicinalverket, ABB, Electrolux och SAAB.

För mer information, se www.biometron.se 
eller kontakta Jan Nilstadius, styrelseordförande i Biometron, 070-300 50 20
Anders Norlin, tf VD Biometron, 070-567 55 17
Västervik 27 april 2009
Styrelsen