BioPhausia AB

BIOPHAUSIA: BIOPHAUSIA AB ANMÄLER NYTT ANTAL AKTIER

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:26 CEST
Under september månad genomfördes en nyemission som följd av förvärvet av en produktportfölj bestående av 16 produkter från AstraZeneca AB. Totalt tecknades 228 317 288 st aktier. Beslutet registrerades hos Bolagsverket den 18 september 2008.
Det totala antalet aktier per den 30 september 2008 har ökat från 114 158 644 st aktier till 342 475 932 st aktier.
För ytterligare information kontakta:
Claes Thulin, VD 08‐407 64 30BioPhausia AB (publ)
Blasieholmsgatan2
111 48 STOCKHOLM
Tel 08‐407 64 30
www.biophausia.se
Org nr 556485‐0153
Säte: Stockholm


Informationen är sådan som BioPhausia ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2008 kl.09.00.
___________________________________________________________________________
BioPhausia AB är ett specialty pharma bolag med verksamhet framförallt på den nordiska marknaden. BioPhausia erbjuder sjukvården kostnadseffektiva lösningar i form av generiska läkemedel, originalläkemedel samt nischläkemedel. Koncernen omfattar 15 bolag i sex länder. BioPhausias aktie är noterat på Small Cap listan på OMX Nordiska Börs i Stockholm.
Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här.

Denna information distribuerades av NG News - www.ngnews.se

NG News är en etablerad distributör av information till finansmarknaden.