BioPhausia AB

BIOPHAUSIA: BIOPHAUSIA ERHÅLLER RÄTTIGHETER FÖR NIO NYA PRODUKTER FRÅN CIPLA

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 09:02 CEST

BioPhausias marknadsbolag BMM har erhållit distributionsrätterna i Norden för ytterligare nio generiska läkemedel från det indiska bolaget Cipla. Produkterna kommer att introduceras successivt från 2007 och framåt.

De nya produkterna återfinns inom områdena astma/KOL, infektionssjukdomar, onkologi samt CNS.

"Vi förhandlar kontinuerligt om nya produkter från Cipla och räknar med att kunna fylla på i produktportföljen ytterligare under 2006", säger Claes Thulin, VD för BioPhausia. "Registreringsaktiviteten är hög och för närvarande har bolaget lämnat in 15 registreringsansökningar".

I BioPhausias positionering som specialty pharma-bolag utgör generiska läkemedel en av tre produktkategorier, tillsammans med originalläkemedel och nischläkrmedel. Med det nya tillskottet från Cipla har BMM rättigheter för sammanlagt 35 produkter varav fem är på marknaden.